SKF

SKF je vo svojom odvetví vedúcim výrobcom vysoko kvalitných ložísk. Podnik investuje veľa času a úsilia do vývoja a optimalizácie existujúcich a nových produktov. Vďaka tomuto úsiliu môžu poľnohospodári 21. storočia ešte viac prispievať k vyváženosti medzi životným prostredím a strojom.
Vysoká výkonnosť ložísk SKF okrem toho zabezpečuje poľnohospodárskym podnikom vyššie výnosy a väčšiu prevádzkovú bezpečnosť.

Hľadať SKF produkty(-ov)

Spoločnosť SKF vie, čo potrebujú moderní poľnohospodári. Výrobca rozhovormi so zúčastnenými stranami zisťuje, v čom spočívajú úlohy a možnosti zlepšovania. Pri vývoji riešení pre nové oblasti využitia spoločnosť SKF úzko spolupracuje aj s výrobcami poľnohospodárskych strojov. Výsledky, ku ktorým sa pri tom dospeje, sa potom testujú v laboratóriu, ale aj v poľnohospodárskych podnikoch. Týmto spôsobom rozširuje spoločnosť SKF svoju ponuku o produkty a služby, pomocou ktorých dokážu poľnohospodárske podniky plniť rastúce nároky na poľnohospodárstvo.

SKF produkty(-ov)

Zobrazenia:

Zobrazenia: