• Nieuws
  • De toekomst van de landbouw voorspellen

De toekomst van de landbouw voorspellen

De toekomst van de landbouw voorspellen

De toekomst voorspellen ligt niet voor de hand. Vooral omdat de technologie razendsnel evolueert. Maar er zijn aanwijzingen als je weet waar je ze moet zoeken. Maurits Lancee, Kramp Lab Lead, vertelt ons welke veranderingen we kunnen verwachten.

Voor hij Kramp Lab vervoegde in september 2020, heeft Maurits drie jaar gewerkt bij de beleggingsafdeling van Rabobank, die investeert in startups in de financiële sector en de landbouwtechnologie. Bij Kramp bestudeert hij de opkomende technologieën, trends en bedrijven in onze sector om potentieel interessante partnerschappen uit te zoeken.

Wat zijn de huidige tendensen in de agrisector?

“De beschikbare landbouwgrond in Europa neemt niet zo snel af als we eerst dachten. In plaats daarvan zien we consolidering en komen er grotere boerderijen. Hoewel er minder mensen effectief op het veld werken, wil dit niet zeggen dat er in het algemeen minder mensen werkzaam zijn in de sector. Het werk op de boerderijen evolueert. Er wordt uitgekeken naar nieuwe machines en besturingstechnologie. In plaats van zelf dure uitrusting aan te kopen die maar sporadisch wordt gebruikt, werken landbouwers meer en meer samen met gespecialiseerde loonwerkers die deze uitrusting langer en voor meerdere landbouwers inzetten. We zien ook dat landbouwers naar Oost-Europa trekken waar de wetgeving minder streng is en er nog meer land is zodat ze meer winst kunnen maken door schaalvergroting. Tot slot is de belangrijkste tendens de komst van e-commerce en digitale oplossingen bij de boerderijen. Denk maar aan de tractoren die nu op de markt komen. Dat zijn nagenoeg rijdende computers die informatie over de bodem, de oogst enz. verzamelen zodat de landbouwers die kunnen analyseren om beter te kunnen plannen. Ze worden groter, zwaarder er complexer. Waarschijnlijk heb je ook al kleinere autonome toestellen gezien zoals robotplukkers en -maaiers.”

Is technologie altijd de drijfveer geweest voor veranderingen in de landbouw?

“Honderd jaar geleden werd de ploeg getrokken door een paard. De verbrandingsmotor bracht hierin verandering. De uitrol van het elektriciteitsnet heeft geleid tot elektrisch gereedschap, wat het werk in de landbouw weer vergemakkelijkte. Dit brengt ons tot de volgende logische stap, namelijk een toenemende automatisering en minder manuele handelingen in de toekomst. Boerderijen hebben te maken met vele variabelen die je niet in de hand hebt: het aantal uren daglicht, het weer, de temperatuur, ongedierte, ziektes. De combinatie van deze factoren met de beperkte hoeveelheid beschikbare landbouwgrond in stedelijke gebieden terwijl de consument meer lokaal geproduceerde producten wil, verklaart waarom investeerders kapitaal pompen in verticale landbouw. Dit soort van landbouw binnenshuis is controleerbaar, draait 24 uur per dag het hele jaar door en is geconcentreerd op een kleinere oppervlakte. Hierin wordt veel kapitaal geïnvesteerd.”

In welke vernieuwingen wordt het meest geïnvesteerd?

“Naast verticale landbouw trekken firma’s in de sector van beeldanalyse en sensoren de meeste kapitaalinvesteringen aan. Hierdoor hebben landbouwers toegang tot veel meer gegevens. Bijvoorbeeld Prospera Technologies (één van de meest geavanceerde landbouwtechnologische bedrijven, verzamelt data van verschillende bronnen en sensoren. Vervolgens wordt de informatie geanalyseerd via machine learning en artificiële intelligentie om advies te geven over de gezondheid van de gewassen. Nu worden irrigatiesystemen geïntegreerd en wordt de weg naar volledig autonoom oogstbeheer geplaveid. Tot nu toe heb ik het alleen maar over akkerbouw gehad, maar slimme technologie is waarschijnlijk ook heel nuttig voor melkvee- en varkenshouders. Ik ken boerderijen waar microfoons zijn geïnstalleerd om hoestende varkens op te sporen en te melden. Op deze manier kan een ziek dier worden geïsoleerd en behandeld om de rest van de groep te beschermen.

Wat betekent dit allemaal voor Kramp?

Voor Kramp is dit een kans om dicht bij de landbouwgemeenschap te staan en hechte banden met de landbouwers te smeden. De meeste innovaties die we hebben opgenoemd, vereisen een bepaalde vorm van onderhoud en moeten al eens worden hersteld of vervangen. “Boerderijen wenden technologie aan voor meer efficiëntie. Wij willen behoren tot de actoren die dit mogelijk maken,” voegt Maurits er nog aan toe. Kramp wil nu en in de toekomst de essentiële partner voor onderdelen en diensten in de bouw, landbouw, bosbouw en groenverzorging in Europa zijn. Wij willen onze klanten de middelen bieden om vooruit te gaan.