Kramp

Vždy se snažíme ze všech sil, aby pro vás bylo vše co možná nejjednodušší.

S tímto přístupem začala společnost Kramp jako malá rodinná firma ve Varsseveldu. O 65 let později operujeme ve 24 evropských zemích. Přes tento rozvoj si však společnost zachovala rodinný přístup a klade důraz na činnost v dané oblasti. Můžete navázat obchodní styk s lokálním partnerem, který zná váš trh, hovoří vaším jazykem a zná vás. Bez ohledu na to, kde sídlíte. It's that easy. 

Involved.png

Angažovanost

Budování dobrých vztahů máme v krvi.

CustomerFirst.png

Zákazník na prvním místě

Vaše zájmy mají přednost.

Together.png

Společně

Chceme se zdokonalovat společně.

Entrepreneurship.png

Podnikavost

Usilujeme o nejlepší výsledky.

> Další informace o hodnotách společnosti Kramp najdete zde

Mise a vize společnosti Kramp

Co představujeme a o co se snažíme? Naše hodnoty jsou základem naší identity. Tyto dva aspekty jsou neoddělitelné a určují, jak k věcem přistupujeme a jak jednáme. 

Mise a vize společnosti Kramp

Historie společnosti Kramp

1951

Společnost Kramp založil Johan Kramp, 34letý podnikatel z nizozemského Varsseveldu. 

history_mrKramp_wide.jpg

50. léta

Zavedení katalogu, který zákazníkům zjednodušil objednávky produktů.

Kramp catalogus.jpg

1969

Společnosti Kramp a Perdok spojují síly a zahajují blízkou spolupráci.

Kramp - Perdok.jpg

1977

V Hamminkelnu je otevřena první německá pobočka. Následují pobočky v Belgii, Francii a Velké Británii.

Kramp international.jpg

1988

Jsou zavedeny červené bedny Kramp, které mají zvýšit efektivitu balení a dodávky produktů.

Kramp red box.jpg

1991

Společnost Kramp oficiálně zavádí dodání přes noc.

Kramp overnight delivery.jpg

1998

Zavedení distribučního systému založeného na pěti dodacích dnech v týdnu

Kramp - business services.jpg

2001

Společnost Kramp jako první v sektoru spouští internetový obchod.

mobile kramp.PNG

2008

Nový slogan „It’s that easy“ lépe vyjadřuje charakter společnosti Kramp.

Kramp - It's that easy.jpg

2009

Zavedení skeneru a později automatického systému vychystávání zboží dále zvyšuje rychlost a efektivitu našich logistických procesů.

Kramp Warehouse.jpg

2013

Sloučení společností Kramp a Grene (dánská firma ze stejného sektoru). 

grene-kramp.jpg

2017

Díky rychlému mezinárodnímu růstu je nyní společnost Kramp aktivní ve 24 evropských zemích.

0804_active_countries_update_GLO.png

1951

Společnost Kramp založil Johan Kramp, 34letý podnikatel z nizozemského Varsseveldu. 

history_mrKramp_wide.jpg

1969

Společnosti Kramp a Perdok spojují síly a zahajují blízkou spolupráci.

Kramp - Perdok.jpg

1988

Jsou zavedeny červené bedny Kramp, které mají zvýšit efektivitu balení a dodávky produktů.

Kramp red box.jpg

1998

Zavedení distribučního systému založeného na pěti dodacích dnech v týdnu

Kramp - business services.jpg

2008

Nový slogan „It’s that easy“ lépe vyjadřuje charakter společnosti Kramp.

Kramp - It's that easy.jpg

2013

Sloučení společností Kramp a Grene (dánská firma ze stejného sektoru). 

grene-kramp.jpg

50. léta

Zavedení katalogu, který zákazníkům zjednodušil objednávky produktů.

Kramp catalogus.jpg

1977

V Hamminkelnu je otevřena první německá pobočka. Následují pobočky v Belgii, Francii a Velké Británii.

Kramp international.jpg

1991

Společnost Kramp oficiálně zavádí dodání přes noc.

Kramp overnight delivery.jpg

2001

Společnost Kramp jako první v sektoru spouští internetový obchod.

mobile kramp.PNG

2009

Zavedení skeneru a později automatického systému vychystávání zboží dále zvyšuje rychlost a efektivitu našich logistických procesů.

Kramp Warehouse.jpg

2017

Díky rychlému mezinárodnímu růstu je nyní společnost Kramp aktivní ve 24 evropských zemích.

0804_active_countries_update_GLO.png

2019

Níže naleznete naši výroční zprávu z roku 2019.

pdfAnnual Report 2019 EN.pdf

Viz také: