Naše poslání a vize

Zajímá vás, kdo jsme a jak vidíme naši budoucnost?

Poslání

Poslání

Kramp. It's that easy.

Každý by měl dělat to, co umí nejlépe. Firma Kramp se stará o to, aby se její zákazníci nemuseli trápit kvůli dostupnosti náhradních dílů.

Kromě toho jsme pro vás připravili řešení šitá na míru a různé balíčky služeb tak, abyste se mohli plně soustředit na vaši vlastní práci. Jako váš partner chceme přímo přispívat ke zvyšování efektivity a hospodárnosti vašeho podnikání. Protože váš úspěch je i náš. Tak jednoduché to je.

Výzva
Neustále se snažíme zlepšovat naše služby tak, aby byly co nejvíce efektivní a co nejméně komplikované. V logistickém řetězci tvoříme spojovací článek, který díky inovacím a optimalizaci přináší přidanou hodnotu. Vyhovět těmto nárokům každý den – to je pro nás skutečná výzva.

Vize

Vize

Společně a úspěšně – dnes i zítra

Jakožto strategický partner chceme pro naše zákazníky vždycky zůstat absolutní jedničkou. Z tohoto důvodu průběžně usilujeme o pozitivní a trvale udržitelný růst našeho obratu, rozpětí zisku, zaměstnanců a výkonu, aniž bychom přitom ztráceli ze zřetele rovnováhu těchto faktorů.

Především si přejeme, aby naši zaměstnanci byli na svou firmu hrdí. Proto jim nabízíme inspirativní a motivující zázemí a řadu benefitů – naším cílem je, aby u nás všichni pracovali rádi. Jedině tak si můžeme i v budoucnosti udržet náskok před ostatními.

Dlouhodobá perspektiva
Kontinuita je pro nás důležitější než rychle dosažený úspěch, proto se zaměřujeme na dlouhodobý vývoj. Jakožto věrný a angažovaný partner budujeme především dlouhodobé vztahy se zákazníky a dodavateli. Kromě toho jsme si vědomi odpovědnosti za naše bezprostřední okolí a za každého, kdo je jeho součástí. Svým důsledným a příkladným jednáním pozitivně působíme na lidi, životní prostředí i celou společnost.

Viz také: