Cesta vpřed

Přidaná hodnota pro lidi, životní prostředí a společnost

Jakožto společnost působící v zemědělském sektoru víme, jak důležité je přistupovat k životnímu prostředí šetrně. Udržitelné podnikání bylo pro společnost Kramp vždy důležité, a proto jsme v tomto případě ochotní podniknout kroky navíc. Johan Kramp od samého začátku znovu využíval kontejnery od dodavatelů k odeslání zboží zákazníkům. Tento přístup od té doby nahradily naše červené vratné bedny, ale princip zůstává stejný. 

Červené vratné bedny Kramp

Od roku 1988 využíváme v řadě evropských zemí známé červené vratné bedny. Největší výhodou je, že u zákazníka nevzniká žádný odpad a bedny lze jednak opakovaně použít, jednak skládat na sebe, aby bylo možné plně naložit nákladní vozy. Díky tomu je doprava efektivnější a palivo nutné k přepravě je využito lépe.

Červené vratné bedny Kramp

Logo Zelený bod

Recyklace je pro nás velmi důležitá. Proto je veškerý obalový materiál společností Kramp a Gopart označen logem Zelený bod. Toto logo signalizuje, že výrobce produktu finančně přispívá na třídění a recyklaci obalů.

Logo Zelený bod

Balení a uzavírání – udržitelně

K balení dodávaných produktů používáme výhradně recyklovaný papír. Palety poté balíme do tenčí fólie pomocí napínacích strojů, které fólii natáhnou. Tím se snižuje množství odpadu. 

Balení a uzavírání – udržitelně

Sponzorství

Společnost Kramp přispívá na charitativní účely v několika zemích. Chceme něco vracet společnosti. Například ve Velké Británii podporujeme organizaci Royal Agricultural Benevolent Institute. Ta podporuje farmáře, kteří mají finanční problémy způsobené ztrátou příjmů. Běh Kramp Run v Nizozemí podporuje nadaci Kanjers voor Kanjers, která pomáhá místním projektům zaměřeným na sociální situaci dětí věnovaným zejména sportu a hrám.

Sponzorství

Energeticky úsporné topné systémy

Kdykoli je to možné, snažíme se používat zelenou energii. V nizozemských a francouzských pobočkách využíváme také geotermální energii a systém uchovávání tepla/chladu namísto konvenčního topného a chladicího systému.

Energeticky úsporné topné systémy

Zaměstnanci v programech sociálního zaměstnávání

Chceme nabídnout pracovní příležitosti v naší společnosti těm, kteří mají obtíže se vstupem na trh práce. Ve Varsseveldu zaměstnáváme lidi z agentury Hameland, která se stará o zaměstnávání sociálně slabších skupin. Kromě toho jsou někteří pracovníci v našem závodě zapojení do programu pro mladé lidi s postižením (Wajong – zákon o pomoci mladým lidem s postižením). Vytvořili jsme přátelské pracovní prostředí se specifickými úkoly pro tyto nadané zaměstnance.

Zaměstnanci v programech sociálního zaměstnávání

Viz také: