Přidaná hodnota pro životní prostředí, lidi a společnost

Umožňujeme vám posouvat se kupředu

Naší vizí je být hlavním partnerem v oblasti náhradních dílů a služeb pro zemědělství, stavebnictví a lesnictví v Evropě, a to tak, aby celý dodavatelský řetězec byl odolný a i v budoucnosti fungoval odpovědně.

Odpovědnost ve smyslu Společenské odpovědnosti firem (CSR - Corporate Social Responsibility) znamená, že známe důsledky svých rozhodnutí a přebíráme svůj díl odpovědnosti za naše podnikatelské aktivity. Nejsme lhostejní k našemu životnímu prostředí, společnosti a regionu, ve kterém působíme a principy CSR přijímáme za své.

Johan Kramp od samého začátku opětovně využíval kontejnery od dodavatelů k odeslání zboží svým zákazníkům. Tento přístup od té doby nahradily naše červené vratné boxy, ale princip zůstává stejný. I přesto, že se společnost Kramp od té doby značně rozrostla, podařilo se nám zachovat si stejného ducha a přemýšlet o řešeních, která rozvíjejí naše odvětví. Můžeme hrdě říci, že odpovědné podnikání a péče o naši komunitu jsou dvě témata, která mají kořeny v naší historii a přetrvávají s námi dodnes.


Abychom dosáhli udržitelného dodavatelského řetězce, neustále pracujeme na našich třech bodech CSR.

Vymezení hodnot

Vymezení hodnot

Spolupráce s našimi partnery za účelem dosažení společných a jednotných hodnot

Správnými rozhodnutími o tom jak, kde a s kým podnikáme a spolupracujeme, můžeme zajistit, aby se výrobky a služby prodávaly a používaly odpovědně.

Cíle pro rok 2023

• Přezkoumat náš kodex chování dodavatelů

• Zmapovat dodavatele, abychom získali přehled potenciálních rizik pro lidi a životní prostředí

• Zahrnout témata životního prostředí a ochrany planety do našich strategických plánů a vyvinout udržitelný sortiment

Redukce emisí CO2

Redukce emisí CO2

Zahrnout dopad na klimatické podmínky do našeho rozhodovacího procesu.

Nechceme pouze umožnit našim partnerům přechod k udržitelné budoucnosti, ale i my sami musíme přejít k efektivnějšímu využívání zdrojů.

Cíle 2023

• Změřit naši současnou uhlíkovou stopu a analyzovat ji

• Snížit uhlíkovou stopu

Zaměstnanci a společnost

Zaměstnanci a společnost

Umožnit našim lidem a komunitě přispět k lepší budoucnosti.

Společnost Kramp se vám snaží dát možnost posouvat se vpřed. Chceme lidem umožnit, aby se rozvíjeli svým vlastním způsobem, nebáli se být sami sebou a přitom se cítili dobře. 

Naše cíle pro rok 2023

• Zajistit bezpečné a zdravé pracoviště bez úrazů

• Zlepšovat podmínky v oblasti zdraví a duševní pohody

• Zlepšovat podmínky v oblasti rovného přístupu a rovných příležitostí

Místní iniciativa

Logo Zelený bod

Recyklace je pro nás velmi důležitá. Proto je veškerý obalový materiál společností Kramp a Gopart označen logem Zelený bod. Toto logo signalizuje, že výrobce produktu finančně přispívá na třídění a recyklaci obalů.

Červené vratné bedny Kramp

Od roku 1988 využíváme v řadě evropských zemí známé červené vratné bedny. Největší výhodou je, že u zákazníka nevzniká žádný odpad a bedny lze jednak opakovaně použít, jednak skládat na sebe, aby bylo možné plně naložit nákladní vozy. Díky tomu je doprava efektivnější a palivo nutné k přepravě je využito lépe.

Sponzorství

Společnost Kramp přispívá na charitativní účely v několika zemích. Chceme něco vracet společnosti. Například ve Velké Británii podporujeme organizaci Royal Agricultural Benevolent Institute. Ta podporuje farmáře, kteří mají finanční problémy způsobené ztrátou příjmů. Běh Kramp Run v Nizozemí podporuje nadaci Kanjers voor Kanjers, která pomáhá místním projektům zaměřeným na sociální situaci dětí věnovaným zejména sportu a hrám.

Balení a uzavírání – udržitelně

K balení dodávaných produktů používáme výhradně recyklovaný papír. Palety poté balíme do tenčí fólie pomocí napínacích strojů, které fólii natáhnou. Tím se snižuje množství odpadu.