Vysvětlení k bezpečnostnímu listu: co je v něm uvedeno a co s ním dělat?

Tým Kramp|4 minut čtení

Při práci s chemickými přípravky je zásadní dodržování bezpečnostních a kvalitativních směrnic, předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požadavků na ochranu klimatu a životního prostředí. Víte, jak správně manipulovat s chemikáliemi? Smí prodejce poskytovat rady k používání chemických přípravků? Ve většině případů můžeme nehodám předcházet, ale občas se něco nepovede. Tento článek se zaměřuje na to, co máte znát a dělat jako prodejce i koncový spotřebitel.

U společnosti Kramp si můžete zakoupit chemické přípravky a my máme povinnost vás informovat o jejich vlastnostech a rizicích prostřednictvím bezpečnostních listů. 


Bezpečnostní list (SDS): jak, co a proč?
Když si zákazník objedná chemický přípravek v našem internetovém obchodě, obdrží po odeslání objednávky e-mail s bezpečnostním listem v příloze. Děláme to proto, abychom vás informovali o bezpečném použití a možných rizicích spojených s chemickými přípravky. A navíc je to naše zákonná povinnost. Po dobu až dvanácti měsíců našim zákazníkům automaticky e-mailem zasíláme aktualizace bezpečnostních listů. Budete tak mít vždy k dispozici aktuální verzi pro sebe i své zákazníky, pokud jste výrobek ještě neprodali. 

Co je potřeba udělat s bezpečnostním listem, pokud jste prodejce nebo koncový spotřebitel? 


Při prodeji: Co musí prodejce udělat s bezpečnostním listem?
Pokud prodáváte výrobky, je vaše pověst ohrožena v případě jejich nedostatečné kvality nebo bezpečnosti. Pokud nakupujete chemické přípravky od společnosti Kramp a dále je prodáváte svým zákazníkům, musíte jim ve většině případů také předat bezpečnostní listy!

Pokud bezpečnostní list nevydáte, může to vést k vysokým pokutám bez předchozího upozornění a ve velmi vážných případech i k trestnímu stíhání.

„Prodávám firmám“
Postup krok za krokem:

 1. Zašlete bezplatně bezpečnostní list (poštou nebo e-mailem) svému zákazníkovi před zakoupením nebo v okamžiku nákupu chemického přípravku.
 2. Zašlete svému zákazníkovi aktualizovanou verzi bezpečnostního listu, pokud došlo k aktualizaci a zákazník si výrobek zakoupil v posledních dvanácti měsících.
 3. Archivujte všechny přijaté bezpečnostní listy po dobu deseti let.

„Prodávám koncovým spotřebitelům“
Postup krok za krokem:

 1. Zasílání bezpečnostních listů koncovým spotřebitelům není ze zákona povinné. Spotřebitelé získávají dostatek informací o bezpečném používání a rizicích z obalu výrobku.
 2. Archivujte všechny přijaté bezpečnostní listy po dobu deseti let. 


Při použití: Co musíte udělat s bezpečnostním listem na pracovišti?
Pokud vy a vaši spolupracovníci pracujete s chemickými přípravky od společnosti Kramp, je důležité, aby měl každý z vás přístup k bezpečnostním listům. Pokud nemají vaši zaměstnanci přístup k bezpečnostním listům, mohou se ocitnout v nebezpečných situacích a zaměstnavateli hrozí sankce.

Postup krok za krokem:

 1. Postupujte podle doporučení v bezpečnostních listech. Najdete v nich například kapitoly o skladování a protipožárních opatřeních.
 2. Vždy umožněte svým zaměstnancům přístup k nejnovějším verzím bezpečnostních listů pro chemické přípravky, které používají nebo kterým mohou být při své práci vystaveni.
 3. Archivujte všechny přijaté bezpečnostní listy po dobu deseti let. 


Jaké informace najdete v bezpečnostním listu?
Směrnice REACH předepisuje strukturu bezpečnostního listu. Na bezpečnostních listech je vždy uvedeno datum revize. Dbejte, aby vaši zaměstnanci měli vždy k dispozici aktuální verzi bezpečnostních listů, nebo je předávejte svým zákazníkům, pokud chemické přípravky prodávají dále. Všechny verze bezpečnostních listů se uchovávají po dobu deseti let. V bezpečnostním listu najdete následující kapitoly:

 • Kapitola 1: Identifikace látky/směsi, společnosti/podniku a telefonní číslo pro naléhavé situace.
 • Kapitola 2: Možná nebezpečí
 • Kapitola 3: Složení a informace o složkách
 • Kapitola 4: První pomoc
 • Kapitola 5: Protipožární opatření
 • Kapitola 6: Opatření pro případ náhodného úniku látky nebo směsi
 • Kapitola 7: Manipulace a skladování
 • Kapitola 8: Opatření pro omezování expozice/osobní ochranné prostředky
 • Kapitola 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
 • Kapitola 10: Stabilita a reaktivita
 • Kapitola 11: Toxikologické informace
 • Kapitola 12: Ekologické informace
 • Kapitola 13: Pokyny k likvidaci
 • Kapitola 14: Informace o přepravě
 • Kapitola 15: Předpisy
 • Kapitola 16: Další informace 


Nouzová situace
V případě nouze zavolejte na telefonní číslo pro naléhavé situace uvedené v kapitole 1 bezpečnostního listu. Telefonní číslo pro naléhavé situace vás nasměruje na národní toxikologické středisko, dodavatele nebo třetí stranu, která vám poradí. Pokud musíte vyhledat lékařskou pomoc, vždy s sebou mějte daný bezpečnostní list.


Chcete objednat v Krampu?

Působíme jako velkoobchod. Podle typu vaší činnosti můžete zažádat o obchodní účet nebo jednoduše vyhledejte vašeho nejbližšího prodejce v našem dealer lokátoru, který vám produkty objedná.

Sdílet na
Tým Kramp

Autor článku

Tým Krampinfo.cz@kramp.com