Antallet af arbejdsulykker i landbruget stiger

Kramp Marketing Danmark|4 minutter

Kramp Danmark vil sætte fokus på det gode arbejdsmiljø. Derfor tilbydes vores partnere nu vurdering og vejledning, der skal minimere ulykker på arbejdspladsen.

Statistikken, for hvor mange ulykker der har været i landbruget siden 2016, er desværre opadgående. Antallet af ulykker med fravær i landbrug, skovbrug og fiskeri er steget fra 120 i 2016 til 164 i 2021 – det er en stigning på 36 procent over blot fem år.

Som fast partner af landbruget vil Kramp gerne involvere sig i at få vendt udviklingen, så branchen kan blive en tryg og sikker arbejdsplads for alle. Kramps vision er ikke kun at bidrage med materialer og udstyr til landbruget, men også at bistå på anden vis med rådgivning om at skabe et godt arbejdsmiljø hos partnerne, sådan så antallet af ulykker kan reduceres.

Krav og lovgivning har ændret sig

Tidligere har der været lovkrav om, at arbejdspladser, der håndterer kemiske produkter, havde arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for hvert enkelt produkt. Pr. 1. juli 2019 er dette krav bortfaldet til fordel for udarbejdelsen af kemiske risikovurderinger på hver enkelt arbejdsplads.

Lov- og regelændringer har præget det kemiske område over nogle år. Vi mener, at hvis arbejdspladsen kan få skabt et forbedret overblik over lovgivning og de nye regler, vil dette være et led i at forbedre arbejdsmiljøet generelt.

Vurdering og guides til forebyggelse af ulykker

For at bidrage med vigtig viden i forhold til et godt og sikkert kemisk arbejdsmiljø samt ulykkesforebyggelse, er det muligt for vores Kramp Service Partere at købe kemirådgivning igennem en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Derudover vil det være muligt at få guides med de generelle regler og principper der er for hhv. kemisk risikovurdering og maskinsikkerhed.

Igennem udvalgte rådgivningsvirksomheder tilbydes vores Kramp Service Partnere rådgivning, uddannelse og kurser inden for arbejdsmiljø. I første omgang ønsker Kramp at sætte fokus på det faglige område kemi, men på sigt kan der også komme fokus på andre relevante fagområder, hvoraf nogle er lovpligtige opgaver.

Hvis du som Kramp Service Partner ønsker at høre mere om ovenstående og om priserne, er du velkommen til at tage fat i din Kramp repræsentant.

Del artikel
Kramp Marketing Danmark

Denne artikel er skrevet af

Kramp Marketing Danmarkmarketing.dk@kramp.com