Hvordan vedligeholder jeg mit air conditioning system?

Redaktionsteamet|5 minutter

For at sikre, at dit air conditioning-system altid fungerer korrekt, skal du sørge for at vedligeholde og efterse det regelmæssigt. Du kan her læse mere om, hvad du skal holde øje med for at sikre, at dit air conditioning-system fungerer optimalt. 

 

Hvorfor er vedligeholdelse så vigtigt? 

  • Kølemidlet fordamper af flere årsager 
  • Slangerne lækker altid lidt 
  • Pakningerne ældes og vil derfor lække 
  • Serviceforbindelserne kan lække på grund af snavs og fejlbetjening 
  • Komponenterne i systemet bliver defekte 
  • Fugt kan trænge ind i systemet 
  • Rør og komponenter er sårbare over for fx stenskærver, eller der kan opstå andre mekaniske skader, som kan medføre lækage 


Hvor ofte skal air conditioning-systemet kontrolleres? 

Vi anbefaler, at du kontrollerer dit system hvert år. Det skyldes, at det indvendige filter fjerner støv, pollen og smudspartikler fra luften, før luften kommer ren og afkølet ind i førerhuset. Man skal dog også holde nøje øje med fordamperen, da bakterier, svamp og mikroorganismer kan gemme sig godt i denne. 

Ved et eftersyn kontrolleres komponenterne, funktionen og ydeevnen testes, og om nødvendigt udskiftes det indvendige filter, og fordamperen desinficeres. Dette kan betegnes som et ’lille serviceeftersyn’.  

Husk at give air conditioning-systemet et ’stort serviceeftersyn’ hvert andet år. Her udskiftes filtertørreren, kølemiddel efterfyldes, og der udføres en lækagesøgning. 

 

Vil du selv efterse dit klimaanlæg? 

Kontakt et godkendt værksted

Vi anbefaler, at du kontakter et værksted der har den nødvendige autorisation, når airconditioning systemet skal serviceres. Det kræver nogle helt specifikke certifikater for at kunne arbejde med HFC-kølemidler. Læs mere her.


Har du spørgsmål? 

Så kontakt en af Kramps produktspecialister, eller send os en e-mail på videnscenter@kramp.com

Del artikel
Redaktionsteamet

Denne artikel er skrevet af

Redaktionsteametvidenscenter@kramp.com