Dicht bij de klant staan en continu optimaliseren

In alle landen waarin we actief zijn, willen we dicht bij de klant staan. Met het oog op uw vragen en wensen zijn we voortdurend bezig met het optimaliseren van onze processen en service.

Behalve een breed voorraadprogramma met korte levertijden bieden we ook kennis, oplossingen en concepten waarmee we u als partner ondersteunen in uw business. Binnen onze strategie hebben we zes speerpunten geformuleerd, waarmee we onze doelen willen bereiken.

Groei

Via ons uitgebreide internationale dealernetwerk willen we in alle Kramplanden steeds meer eindgebruikers bereiken met de producten uit ons assortiment. Hiervoor hebben we onder andere het Kramp Online Service ontwikkeld, waarbij u als dealer een directe relatie onderhoudt met de eindgebruiker. Naast onderdelen kunt u ook rekenen op alle ondersteunende diensten (o.a. marketing) die bij het concept horen. Het primaire doel is het creëren van nieuwe kansen voor u als dealer en het verhogen van uw omzet.

Operational excellence

Uw werk zo eenvoudig en efficiënt mogelijk maken. Dat is ons doel. Daarnaast willen we in de branche de meest betrouwbare prestaties leveren. Snelheid en een maximale beschikbaarheid van ons assortiment zijn daarbij van essentieel belang. Daarom focussen we binnen de logistieke keten doorlopend op uw wensen, het bereiken van hogere efficiëntie en een grotere mate van flexibiliteit.

Mensen maken het verschil

Investeren in de ontwikkeling van mensen is een belangrijke voorwaarde voor toekomstige groei. Alleen op die manier kunnen we onze toegevoegde waarde blijvend uitbouwen en versterken. We stimuleren medewerkers en klanten om te leren, te groeien en zo het beste uit zichzelf halen. Via de Kramp Academy bieden we praktijkgerichte trainingen en ontwikkelprogramma’s, die volledig afgestemd zijn op uw wensen.

Evenwichtig financieel beleid

Ons succes hangt voor een groot deel samen met ondernemerschap, het vertrouwen in de eigen kracht en een gezond en evenwichtig financieel beleid.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen is geen kwestie van toevalstreffers noteren, maar vraagt om structurele aandacht van iedereen. Bij alles wat we doen, is er aandacht voor de invloed op de winst van de onderneming (profit), de mensen (people) en het milieu (planet). ‘Duurzaam’ wil zeggen dat je kiest voor een positieve invloed op de lange duur. Daarom richten we ons ook op duurzame partnerships met klanten en leveranciers.

Think global, act local

Voor u verleggen we graag onze grenzen. Letterlijk, want inmiddels zijn we met 20 vestigingen in 16 Europese landen vertegenwoordigd en hebben we kantoren in China en India. Maar ons lokale gezicht blijven we koesteren. U doet gewoon zaken met een lokale partner, die dicht bij u staat en uw taal spreekt. Door de kennis, kunde en ervaringen binnen onze internationale organisatie te delen, zijn we in staat om ook op lokaal niveau topprestaties te leveren.