• Nieuws
  • Kramp werkt aan de Sustainable Development Goals

Kramp werkt aan de Sustainable Development Goals

Kramp werkt aan de Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals vanuit de Verenigde Naties worden steeds belangrijker. Samen met de organisatie Soapbox heeft Kramp een sprintdag georganiseerd op locatie. Hier hebben studenten van de Universiteit Wageningen gewerkt aan de "SDG-challenge". Binnen deze challenge werken studenten en Kramp aan doelen die bijdragen aan een gelijkere, diversere en meer inclusieve wereld. Concreet hebben de studenten gewerkt aan de volgende probleemstelling:

Probleem: Onlangs heeft Kramp haar strategie voor de komende jaren geformuleerd. Ons doel is om medewerkers in staat te stellen om vooruit te komen. Een van de pijlers is om gezamenlijk succes mogelijk te maken door te bouwen aan de juiste cultuur, leiderschap, vaardigheden en voorwaarden die iedereen bij Kramp in staat stellen om topprestaties te leveren en duurzaam succes te creëren.

Challenge: Kramp heeft een vooruitstrevend wervings- en personeelsbeleid, onder andere op het gebied van gelijke kansen, sociale achtergrond en gelijkheid van mannen en vrouwen. Welke stappen moet Kramp nemen om een nog meer diverse en inclusieve werkgever te worden?


Op 27 oktober 2021 heeft de sprintdag plaatsgevonden. Hier zijn de eerste resultaten aan Kramp gepresenteerd. De komende weken worden deze getoetst en getest. Alle resultaten en oplossingen worden gepresenteerd aan de vakjury op 2 december. Wie de grootste impact kan maken, wint de challenge. Samen met de studenten gaat Kramp de uitkomsten implementeren in het bedrijf.