Våre verdier

Byggeklossene i vårt DNA

Verdiene våre utgjør grunnlaget for identiteten vår. De to aspektene er uløselig knyttet sammen, og avgjør hvordan vi tenker og handler.COLLABORATION

COLLABORATION

Vi skaper vellykkede partnerskap med våre kunder og leverandører. Vi deler vår ekspertise, innsikt og læring. Vi er åpne, inkluderende og skaper tillit. Vi verdsetter og handler på tilbakemeldinger.

Vi samarbeider!

CARE

CARE

Vi er ansvarlige for vårt arbeid og for dets effekt på våre mennesker og lokalsamfunn.

Vi reflekterer over egen atferd og er ivrige etter å utvikle oss. Vi er stolte av det vi gjør og forbedrer oss hele tiden.

Vi bryr oss!

OWNERSHIP

OWNERSHIP

Vi tar initiativ, eksperimenterer og tar beslutninger basert på data. Vi holder fokus, oppnår det vi streber etter og lærer av det. Vi holder det vi lover til kunder, leverandører og hverandre.

Vi eier det!

Se også: