Blisko klientów i ciągła optymalizacja

Chcemy być blisko naszych klientów we wszystkich krajach, w których działamy. Aby odpowiadać na ich pytania i zaspokajać ich potrzeby, stale pracujemy nad optymalizacją naszych procesów i usług.

Oprócz szerokiej oferty stałego asortymentu, charakteryzującego się krótkim czasem dostawy, oferujemy również wiedzę, rozwiązania i koncepcje, dzięki którym wspieramy Państwa przedsiębiorstwo. Sformułowaliśmy sześć głównych punktów naszej strategii, za pomocą których chcielibyśmy osiągnąć nasze cele.

Wzrost

Za pomocą naszej wielkiej, międzynarodowej sieci sprzedawców chcemy dotrzeć z naszymi produktami do coraz większej liczby klientów we wszystkich krajach. W tym celu opracowaliśmy m.in. koncepcję sklepu , dzięki której mają Państwo – jako specjalistyczny sprzedawca – bezpośredni kontakt z klientem końcowym. Koncepcja ta obejmuje oprócz części zamiennych również usługi dodatkowe (np. w dziedzinie marketingu). Głównym celem jest stworzenie dla sprzedawców nowych możliwości zwiększenia ich obrotu.

Doskonałe działanie

Naszym celem jest maksymalne uproszczenie i zwiększenie efektywności Państwa pracy. Ponadto chcemy oferować w naszej branży niezawodne usługi. Szybkość i maksymalna dostępność asortymentu mają dla nas decydujące znaczenie. Dlatego centralnym aspektem naszego łańcucha logistycznego są Państwa życzenia oraz osiągnięcie największej efektywności i zwiększenie elastyczności.

Najważniejsi są ludzie

Inwestycje w rozwój ludzi to dla nas decydujący warunek przyszłego wzrostu. Tylko w taki sposób możemy trwale zapewnić dostarczanie wartości dodanej. Zachęcamy pracowników i klientów do tego, aby się uczyli i dokształcali oraz dążyli do osiągnięcia osobistych celów.

Zrównoważona polityka finansowa

Nasz sukces jest w dużej mierze związany z przedsiębiorczością, zaufaniem we własne możliwości oraz z solidną i zrównoważoną polityką finansową.

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa

Zrównoważona działalność przedsiębiorstwa nie jest kwestią przypadkowych wyników, lecz wymaga uwagi każdego z osobna. We wszystkim, co robimy, zwracamy uwagę na zysk przedsiębiorstwa (profit), ludzi (people) i środowisko (planet). „Zrównoważony” oznacza, że decydujemy się na osiąganie długotrwałego pozytywnego efektu. Dlatego dążymy również do nawiązania długotrwałej współpracy z naszymi klientami i dostawcami, opartej na zasadach partnerstwa.

Myśl globalnie, działaj lokalnie

Chętnie przekraczamy własne granice. Rozumiemy to dosłownie, ponieważ oprócz 20 oddziałów w 16 krajach Europy mamy również oddziały w Chinach i Indiach. Dzięki naszej pozycji lidera rynku byliśmy w stanie zbudować gęstą sieć dystrybucyjną. Ponad 150 000 artykułów dostarczamy bezpośrednio z naszych magazynów. Bylibyśmy w stanie dostarczyć je nawet dzisiaj w nocy.

Osobisty kontakt
Mimo że działamy na szeroką skalę, chcielibyśmy mieć z Państwem – jako naszym Partnerem – osobisty, bezpośredni kontakt na miejscu. Dzięki wymianie know-how, wiedzy fachowej i doświadczeń w naszej międzynarodowej organizacji możemy świadczyć najwyższej jakości usługi również na poziomie lokalnym.