Zrównoważony rozwój

Zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa nie można osiągnąć dzięki szczęściu, wymaga to strukturalnej świadomości wszystkich zaangażowanych osób.
U podstaw naszych wartości społecznych, środowiskowych i ekonomicznych leży proces nieustannego doskonalenia. Koncentrujemy nasze działania na ludziach, planecie oraz zyskach, to te trzy elementy leżą w samym sercu naszej firmy. Przeczytaj więcej tutaj.


Zrównoważony rozwój i firma Kramp

Firma Kramp stara się odnieść długoterminowy sukces w biznesie.
Jednocześnie mamy silne poczucie odpowiedzialności za wpływ naszych działań na środowisko oraz ludzi, którzy w nim żyją oraz pracują.

Więcej informacji >>

Nasze projekty

Zrównoważony rozwój to jeden z najważniejszych celów firmy Kramp,
staramy się uzyskać prawidłową równowagę pomiędzy potrzebami ludzi i planety oraz zyskami.

Więcej informacji >>

Dostawcy

Zrównoważony rozwój wymaga strukturalnej świadomości wszystkich zaangażowanych osób,
dlatego chcemy współpracować z dostawcami w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju łańcucha zaopatrzeniowego.

Więcej informacji >>