• Nowosci
  • Jak bezpiecznie użytkować i przechowywać produkty chemiczne?

Jak bezpiecznie użytkować i przechowywać produkty chemiczne?

Jak bezpiecznie użytkować i przechowywać produkty chemiczne?

My dostarczy Ci karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu

Po zamówieniu u nas produktów chemicznych otrzymasz wiadomość e-mail z dodatkową dokumentacją. Wiadomość ta będzie zawierać łącze do charakterystyki produktu. Umożliwi to nam poinformowanie Cię o bezpiecznym użytkowaniu produktu oraz o potencjalnych zagrożeniach.

Dostarczanie informacji o produktach chemicznych za pośrednictwem karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów jest wymagane rozporządzeniem REACH (przewodnik po kartach charakterystyki bezpieczeństwa materiałów). Karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów dostępne są obecnie razem z informacjami o produkcie na naszej stronie internetowej, ale od teraz informacje te wysyłamy także w formie wyżej wspomnianej wiadomości e-mail.

Otrzymasz od nas wiadomość e-mail w następujących sytuacjach:

  • przy składaniu zamówienia na produkt chemiczny po raz pierwszy
  • jeżeli karta charakterystyki bezpieczeństwa materiałów ulegnie zmianie, a produkt został zakupiony w ciągu ostatnich 12 miesięcy.