Att tänka på innan du köper motorolja

Dick, produktspecialist kemi, park, skog, trädgård|5 minuter att läsa

Vid köp av ett nytt fordon eller maskin tillhandahålls ofta den rekommenderade specifikationen för olja av tillverkaren. När denna olja behöver bytas eller fyllas på måste du leta efter en ersättningsolja. Vilken motorolja behöver du? Varje tillverkare har sina egna specifikationer för sin egen olja. De hänvisar till specifikationerna i servicehäftet som medföljer fordonet eller maskinen. Men anta att du inte hittar den och du kontaktar oljeleverantören, då bör du kunna namnge de tekniska specifikationerna, såsom typ av fordon eller maskin och applicering.

Läs mer här om vad du ska tänka på när du köper motorolja.

Det finns många olika oljor för flera applikationer. Förutom motorolja har du även växellådsolja, hydraulolja, motorsågsolja, bromsvätska, kompressorolja och multioljor. I den här artikeln tittar vi specifikt på motorolja och dess viktiga specifikationer.

Viskositeten

När man letar efter rätt motorolja är det viktigt att titta på motoroljans viskositet. Viskositeten står för oljans tjocklek och den ändras på grund av växlande temperaturer.

  • Kall olja är trögflytande och tjockare, som honung: hög viskositet;
  • Het olja är tunnare, såsom dieselbränsle: låg viskositet.

Bra att veta: Ju kallare det är ute, desto tjockare och mindre flytande är oljan när det är kallt. Ju kallare det är ute, desto tunnare måste oljan vara i kalla förhållanden. Så på vintern är det bäst att välja siffran före ”W” så lågt som möjligt som tillåts av tillverkaren av maskinen eller fordonet. På så sätt är oljan snabbare med alla delar som ska smörjas.

Flergradig och enkelgradig motorolja
Nuförtiden måste motorolja fungera bra vid olika temperaturer, det är därför det finns flergradiga motoroljor. En flergradig 5W-30 motorolja har samma viskositet vid låga temperaturer som en enkelgradig SAE 5 vid samma temperatur och har samma viskositet vid höga temperaturer som SAE 30 vid samma temperatur. I bilden nedan förklarar vi kopplingen mellan olika temperaturer och viskositet.

Sambandet mellan temperatur och viskositet

I bilden nedan förklarar vi oljans viskositet ytterligare.

  • Ju lägre siffra före W, desto tunnare är oljan när den är kall.
  • Ju högre siffra bakom W, desto tjockare förblir oljan när den är varm.
Olje viskositet

Oljans viskositet mäts i en enhet som heter centistokes (cSt) vid en temperatur på 100°C. Den viskositet man då får fram sätter man in i de olika SAE-klasser som finns (exempelvis är 10W en minsta viskositet på 4,1 cSt och en 30 en minsta viskositet på 9,3 cSt). Vad man normalt finner på förpackningarna med olja är just dessa SAE klasser då de är enklare att komma ihåg än de faktiska cSt-värdena. Observera att dessa värden gäller de klasser som används då det gäller motorolja. Hade det varit transmissionsolja vi diskuterade hade klasserna haft en helt annan skala även om viskositeten mätt i cSt är snarlik.

En annan viktig aspekt då det gäller motorolja till framförallt diselmotorer av nyare typ (Euro-4 och nyare) är att en del motortillverkare även vill att man ska använda en Low-SAPS eller en olja med lågt SAPS-innehåll i sin motor. SAPS är en förkortning för ämnena Sulfat Aska, Fosfor (Phosfor på engelska) och Svavel vilka finns i de flesta oljor som raffinerats fram ur råolja som man tar upp från marken. De oljor som är märkta med Low-SAPS har man genom hela tillverkningen försökt få så lågt innehåll av dessa, för moderna motorer, skadliga ämnen.

Mineraloljor, syntetiska och semioljor

Vet du skillnaden mellan mineralolja, syntetiska och halvsyntetiska (semi)oljor? Dessa typer av oljor förklaras nedan.

  • Mineralolja: Detta är en mer naturlig råolja. Speciellt äldre fordon som gamla traktorer använder denna motorolja.
  • Delsyntetisk olja: Denna olja är en kombination av mineralolja och syntetiska tillsatser. Till en högraffinerade basolja tillsätts olika kemiska tillsatser för att förbättra oljans egenskaper på olika sätt.
  • Helsyntetisk olja: Är en ”olja” som tillverkas på syntetisk väg av till exempel polyalfaolefiner, silikoner, silikatestrar, fosfatestrar, polyestrar eller polyolestrar.Några av fördelarna med syntetisk olja är: - Mer motståndskraftig mot kalla och varma temperaturer - Kraftfull smörjfilm.

Det är viktigt med viskositeten och att du har rätt motorolja för ditt fordon.
Ett sista tips: Kontrollera oljenivån regelbundet och se till att du alltid har rätt reservolja med dig.

Har du frågor om olja och vill du beställa effektivt?

Förutom olja finns det många andra produkter att beställa i vår webbutik. Allt med ett enkelt klick direkt till kundvagnen. Kontakta din maskinhandlare om du behöver stöd eller råd.

Intresserad av att bli kund?
Läs mer här om hur du bli kund via en Kramp återförsäljare.

Dela på
Dick, produktspecialist kemi, park, skog, trädgård

Artikeln är skriven i samarbete med

Dick, produktspecialist kemi, park, skog, trädgårdkramp.se@kramp.com