Vrátenie objednávky

Môžem tovar vrátiť?

Tovar, ktorý ste si u nás objednali je možné vrátiť. Vytvorili sme veľmi jednoduchý postup vrátenia tovaru aby sme Vám čo najrýchlejšie pripísali kredit na účet. Vrátenie tovaru online spôsobom je zdarma, ak sú splnené nižšie uvedené podmienky.

Ako môžem požiadať o vrátenie?

Po prihlásení sa do svojho účtu, kliknite na tlačidlo „Podmienky vrátenia“. Následne budete môcť vyhľadať produkty, ktoré chcete vrátiť podľa čísla objednávky a čísla položky. Po nájdení produktov sa zobrazí návratový formulár. Potom budete musieť poskytnúť ďalšie informácie.

O vrátenie kreditu viete požiadať v niekoľkých jednoduchých krokoch:

1. Vyhľadajte a vyberte produkty, ktoré chcete vrátiť.
2. Zaregistrujte všetky svoje výrobky pomocou návratového formulára. Pre každý produkt vyplňte množstvo a dôvod jeho vrátenia.
3. Skontrolujte a odošlite žiadosť.
4. Vytlačte všetky potrebné doklady a štítky, ktoré Vám poskytneme e-mailom.
5. Do balíka vložte návratový formulár a na vonkajšiu stranu zásielky priložte štítok k návratke.
6. Pošlite svoje produkty späť.
7. Získajte svoj kredit. Je to také ľahké!

Ak dostaneme produkt v dobrom stave, bude Vám vrátená kúpna cena produktu na nasledujúcej faktúre. Bohužiaľ, nemôžeme Vám vrátiť kredit za produkty, ktoré nespĺňajú naše nižšie uvedené podmienky.

Aké sú podmienky vrátenia môjho produktu?

Nepoškodený tovary nám môžete zaslať späť pri zohľadnení našich podmienok pre vrátenie tovaru. 

Podmienky vrátenia:

1. Tieto podmienky sa vzťahujú iba na zrušenie už prijatého nákupu. Vrátenie tovaru z dôvodu sťažností a záručných problémov podlieha iným podmienkam.
2. Vrátenie musí byť vopred zaregistrované/ohlásené prostredníctvom internetového obchodu. Návratový formulár je možné vyplniť v sekcii Môj účet.
3. Okrem online formy si môže zákazník zvoliť aj vrátenie tovaru telefonickou alebo e-mailovou formou. V takom prípade môže byť účtovaný manipulačný poplatok vo výške 10€. Ak zákazník využije vrátenie tovaru telefonickou alebo e-mailovou formou, zákaznícky špecialista vyplní návratový formulár namiesto zákazníka a zašle mu ho. Zákazník musí následne súhlasiť s podmienkami uvedenými v tomto dokumente (okrem 4.) a prípadnými ďalšími pokynmi, ktoré určí zákaznícky špecialista spoločnosti Kramp. Zákazníci nám môžu naďalej volať v prípade akýchkoľvek problémov týkajúcich sa dodania či kvality tovaru, ktoré sú uvedené vyššie.
4. Návratový formulár musí byť vyplnený správne a úplne. K vratnej zásielke musí byť doložený aj tento formulár. Vratky, ku ktorým nie je doložený či správne vyplnený návratový formulár, nebudú akceptované.
5. Kópia tlačiva na vrátenie tovaru spoločnosti Kramp so správnou adresou spoločnosti Kramp musí byť jasne viditeľná na vonkajšej strane balíka výrobkov, ktoré sa vracajú. (poznámka: platí iba pre krajiny s vonkajšou formou)
6. Spiatočnú zásielku musí vo všetkých prípadoch zariadiť a zaplatiť zákazník / Spiatočnú zásielku vo všetkých prípadoch zabezpečí a zaplatí spoločnosť Kramp. Zákazník nesie riziko poškodenia výrobkov počas spiatočnej prepravy.
7. Za výrobky registrované/nahlásené na vrátenie do 30 dní od dodania nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Na výrobky registrované/nahlásené na vrátenie medzi 31 a 60 dňami po dátume dodania zákazníkovi sa uplatňuje poplatok vo výške 25% z kúpnej ceny.
8. Nákup nie je možné zrušiť (produkt nie je možné vrátiť) po uplynutí 60 dní od dodania produktu zákazníkovi.
9. Po zaregistrovaní žiadosti majú zákazníci maximálne 15 pracovných dní na odoslanie produktov späť do spoločnosti Kramp.
10. Akonáhle prijme spoločnosť Kramp výrobky a zhodnotí, že boli splnené všetky podmienky a pokyny, v sekcii Môj účet sa zobrazí potvrdenie o vrátení tovaru (poznámka: upresnite pre krajiny).
11. Peniaze budú zákazníkovi vrátené spoločnosťou Kramp do 30 dní od prijatia vrátených výrobkov a po zhodnotení, že boli splnené všetky podmienky a pokyny.
12. Výrobky, ktorých celková kúpna cena je 5€ alebo nižšia, nemôžu byť vrátené. Na vrátenie tovaru s celkovou kúpnou cenou nižšou ako 50€ sa vzťahuje manipulačný poplatok vo výške 5€.
13. Všetky vrátené výrobky musia byť:

- správne zabalené a zaistené pre spiatočnú zásielku;
- v bezchybnom a opätovne predajnom stave;
- v nepoškodenom, nepoužitom stave a v pôvodnom obale, ktorý nebol otvorený.

14. Za žiadnych okolností nie je možné vrátiť:

- výrobky, ktoré už boli zmontované;
- výrobky, ktorých doba exspirácie je 3 mesiace alebo kratšia v deň prijatia vrátených produktov spoločnosťou Kramp;
- nebezpečné výrobky (kvalifikované podľa ADR 2019);
- špeciálne objednané položky a položky špeciálnej súpravy;
- výrobky, ktoré sú zmiešané s inými výrobkami alebo ktoré sú oddelené od zakúpenej kompletnej sady výrobkov.

15. Spoločnosť Kramp má právo odmietnuť prijatie akýchkoľvek výrobkov, ak nie sú splnené tieto podmienky vrátenia. Ak podmienky nie sú dodržané, spoločnosť Kramp sa môže rozhodnúť poslať výrobky späť zákazníkovi na náklady zákazníka 10,95€ a účtovať si ďalší manipulačný poplatok 10€ alebo si výrobky ponechať. Ak sa spoločnosť Kramp rozhodne výrobky ponechať, má sa za to, že sa zákazník vzdal svojich práv na vrátenie výrobkov a spoločnosť Kramp môže s výrobkami nakladať podľa vlastného želania, napr. zošrotovať ich alebo ich znova predať či uschovať ich.

Kontakt

phone.png

Telefón

Otváracie hodiny Pondelok až piatok, od 8:30 do 17:00

+421 33 730 19 95

Čas odpovede: V priemere pod 30 sekúnd.

envelope.png

Email

Služba 24 hodín denne 365 dní v roku

Odoslať e-mail

Čas odpovede: Budeme sa snažiť odpovedať na vašu otázku v priebehutroch pracovných dní.

balloon.png

Podpora online

Otváracie hodiny: Pondelok až piatok, od 8:30 do 17:00

Kontaktujte nás prostredníctvom Facebooku

Čas odpovede: Do 4 hodín (počas otváracích hodín).

icon_companyaddresses.png

Kde nás nájdete

Nitra Kramp s.r.o., Coboriho 9, 949 11  Nitra

Otváracie hodiny: Pondelok až piatok, od 8:00 do 17:00

marker.png

Hľadať predajcu

Objednajte si priamo u predajcu značky Kramp vo vašom okolí.

Hľadať predajcu
icon_becomeacustomer.png

Staňte sa zákazníkom

Spoločnosť Kramp je solídnym a spoľahlivým dodávateľom pre veľké množstvo podnikov v celej Európe.

Staňte sa zákazníkom