Objednávanie kompletných zostáv dielov

Namiesto objednávania jednotlivých dielov využite váš čas efektívnejšie

Ušetrite čas a peniaze s vopred zabalenými kompletmi náhradných dielov

S dodávkami kompletov vám Kramp poskytuje ideálne riešenie – vopred zabalené komplety dielov špecifických pre zákazníka dostupné na požiadanie, dodané v poradí montáže alebo dokonca vopred zmontované na požiadanie. Je to také jednoduché.

Dodávky kompletných zostáv dielov od spoločnosti Kramp skutočne zjednodušuje dodávanie dielov pre vaše výrobné oddelenie, čo vám umožňuje ušetriť čas a peniaze. Spolupracujeme s vami na vytvorení montážnych zostáv pre vašich operátorov alebo kompletov dielov, ktoré vám dodáme spolu s vašimi finálnymi produktmi. Tieto vopred zabalené zostavy dielov dodáme na miesto montážneho procesu, alebo už priamo vopred zmontované zostavy.

Zoznam dielov pre vaše zariadenie alebo objednávka pre opravu môže obsahovať celý zoznam rôznych náhradných dielov. Skladovanie, objednávanie, prijímanie a kontrola týchto dielov môže zabrať veľa drahocenného času. Diely je potom potrebné uložiť vo vašom sklade a odoslať do výrobného závodu. Kompletizácia priamo v spoločnosti Kramp zjednoduší celý tento proces a šetrí vám čas pri nákupe a skladovaní takýchto dielov. A čo viac, každá sada má len jedno objednávacie číslo.

Optimálna dostupnosť

Ak nie sú k dispozícii správne diely práve vtedy keď ich potrebujete, strácate drahocenný čas. Vaši montážni operátori musia hľadať náhrady a nedokážu efektívne využiť svoj čas pre výrobné a montážne práce. Dodávky kompletov od spoločnosti Kramp pomáhajú zabezpečiť, aby boli k dispozícii všetky správne diely práve vtedy, keď ich potrebujete.

Pozri tiež: