Bezpečná montáž a demontáž ložísk

Redakčný tím|6 min

Ako každá iná pohyblivá časť, aj ložiská sa môžu časom opotrebovať a je potrebné ich vymeniť. Bezpečné namontovanie ložiska zamedzí predčasnému zlyhaniu dielu a zbytočnej a nákladnej oprave a výmene iných častí vášho stroja. Nesprávna montáž a demontáž spôsobia prinajmenšom nadmerný hluk a vibrácie a negatívne ovplyvnia výkon vášho stroja.


Môžete použiť kladivo?
Použitie neprimeranej sily sa nikdy neodporúča. Použitie kladiva, aj keď je bežné, je v skutočnosti skratkou k poškodeniu vášho ložiska alebo vybavenia.

Ložiská sú navrhnuté tak, aby odolali veľkým zaťaženiam, presne rozložili zaťaženie a znížili trenie medzi ostatnými časťami. Sú však citlivé na náhle a silné nárazy, ktoré môžu poškodiť nosné prvky a ovplyvniť ich otáčanie.

Použitím dreveného kladiva rozložíte tlak rovnomernejšie, stále však riskujete poškodenie. Pokiaľ samozrejme nepoužívate súpravu náradia na montáž a demontáž ložísk.


Zahrievanie ložiska pre ľahšiu montáž
Zahriatie ložiska spôsobí jeho roztiahnutie, takže jeho inštalácia bude jednoduchšia. Po ochladení sa vráti do pôvodných rozmerov. Toto však platí pri montáži na hriadeľ.

Niektorí sa pokúšajú použiť horáky a varné dosky, ale jedná sa o chybné a riskantné metódy, najmä pre diely s gumovým tesnením.

Teplo je potrebné distribuovať rovnomerne, ideálne pri teplote v rozmedzí od 80° do 90° C. Teplotou nad 120° C riskujete trvalé zmeny rozmerov a ohrozenie pevnosti samotného ložiska.

Olejové kúpele umožňujú rovnomerné zahriatie, aj keď je nevyhnutné, aby ste pred namontovaním na svoje zariadenie odstránili všetky zvyšky oleja, ktoré zostali na ložisku. Ďalším alternatívnym nástrojom je ohrievacia skriňa, aj keď tu treba venovať osobitnú pozornosť teplote a rovnomernému zahrievaniu ložiska.

Najlepším spôsobom je použitie teplovzdušného ohrievača, ktorý je navrhnutý pre danú úlohu a stojí za investíciu. Je rýchly, efektívny, nespôsobuje zmagnetizovanie a keďže je prenosný, dá sa použiť kdekoľvek v dosahu elektrickej siete.

Zistíte, že keď je vonkajší krúžok ložiska osadený v púzdre, bude potrebné zahriať celé púzdro na rovnakú teplotu. Ak to nie je možné dosiahnuť, môže sa pomocou chladiaceho spreja znížiť teplota vonkajšieho krúžku alebo takisto môžeme použiť kombináciu suchého ľadu a alkoholu. Dávajte pozor, aby ste neznížili jeho teplotu pod -55° C, pretože kryt sa môže stať krehký a zlomiť sa alebo prasknúť.


Najlepšie nástroje pre demontáž ložiska
Ak demontujete ložisko a plánujete ho znova použiť, čo je čoraz zriedkavejšie, ale stále sa to robí najmä u väčších ložísk, budete ho musieť demontovať rovnako opatrne, ako by ste to robili pri montáži nového ložiska. Jednou z metód je použitie teplovzdušného ohrievača v opačnom poradí ako pri montáži. Alternatívou je použitie sťahováka ložísk.

Po demontáži vyčistite ložisko vhodným rozpúšťadlom, napríklad benzínom, a dôkladne ho skontrolujte, či nie je poškodené. Ak funguje bezchybne, je možné ho použiť znova. Ak medzi demontážou a opätovnou montážou plánujete dlhší čas, ložisko naolejujte a následne ho uložte. Ak je potrebné ho vymeniť za nové, musíte sa uistiť, že objednávate najvhodnejšie ložisko pre dané zariadenie a aplikáciu. Pre ďalšie informácie si vždy prečítajte príručku výrobcu zariadenia.


Zhrnutie na záver
Ložiská sú presné súčiastky a vyžadujú opatrné zaobchádzanie, najmä počas montáže a demontáže zo strojov. Ak máte nejaké pochybnosti týkajúce sa ložísk, prečítajte si dokumentáciu výrobcu strojového zariadenia alebo požiadajte o radu produktového špecialistu Kramp alebo nám napíšte e-mail.

Zdieľať
Redakčný tím

Tento článok napísal:

Redakčný tímknowledgecenter@kramp.com