Čo by ste mali vedieť o montáži tesniacich krúžkov hriadeľa

Redakčný tím|4 min

Určite sa chcete vyhnúť nekonečným poruchám, únikom kvapaliny či výpadkom strojov. Problémy s tesniacimi krúžkami hriadeľov (známych aj ako gufero alebo o-krúžok), alebo nesprávna montáž tohto dielu môže priniesť závažné následky. Pomocou nižšie uvedených typov môžete montáž ľahko vykonať sami a tým vyriešite svoje problémy. Čítajte ďalej a dozviete sa viac.


Čistenie a polohovanie

Čo je najdôležitejšie? Udržujte valce, vývrty a hriadeľ v čistote. Nečistoty medzi hranou tesnenia a hriadeľom majú za následok únik kvapaliny. Okrem toho vnútorný priemer tesniaceho krúžku hriadeľa musí byť pri montáži natiahnutý. Tu je dôležité, aby mal hriadeľ nábehovú hranu pod uhlom 30° až 50°. Rovnako aj vývrt by mal byť na nábehovej strane skosený minimálne o 30°. Môžete to vidieť aj na obrázku:

Dávajte pozor, aby ste nepoškodili hranu tesnenia

Aby ste predišli poškodeniu tesnenia, obaľte ho pomocou lepiacej pásky alebo ochrannej kovovej či plastovej manžety, kde sa tesniaci krúžok pohybuje po hriadeli, napr. v závitoch, klinových drážkach alebo v iných nepravidelných povrchoch. Na dosiahnutie dobrého kĺzania po hriadeli, namažte hranu tesniaceho krúžku olejom alebo iným mazivom.


Na čo by ste ešte mali pamätať pri montáži tesniaceho krúžku hriadeľa?

Snažte sa pri inštalácii nepoužívať nástroje s príliš malým priemerom. 

Uistite sa, že počas montáže používate správne inštalačné nástroje.

Keď budete vkladať tesniaci krúžok hriadeľa do vývrtu, nepoužívajte nadmernú silu. Miesto toho použite vhodný inštalačný nástroj a krúžok hriadeľa opatrne zatlačte do vývrtu.

Hriadeľ premažte mazivom, aby tesnenie zapadlo.  Namažte aj vývrt, aby ste si uľahčili montáž.

Ako zistíte, v čom je problém, a ako ho čo najskôr vyriešite?


Tesniaci krúžok hriadeľa je namontovaný krivo, a preto je zdeformovaný

 • Príčina: Priemer vývrtu je príliš malý.
 • Riešenie: Skontrolujte veľkosť otvoru.


Obvod tesniaceho krúžku hriadeľa je poškodený

 • Príčina: Vývrt je zle vyplnený alebo nesprávne nainštalovaný.
 • Riešenie: Skontrolujte prečnievajúcu hranu a vývrt.
 • Príčina: Na vnútornej strane vývrtu alebo po obvode tesniaceho krúžku hriadeľa sa nachádzajú nečistoty.
 • Riešenie: Overte si, že všetky diely pred montážou sú vyčistené.
 • Príčina: Nedostatočné premazanie.
 • Riešenie: Používajte vhodné mazivo v dostatočnom množstve.


Prehnutý okraj tesnenia

 • Príčina: Tesniaci krúžok hriadeľa je pod veľmi vysokým tlakom.
 • Riešenie: Pri nákupe si zvážte, či potrebujete špeciálny typ tesniaceho krúžku hriadeľa, ktorý odolá i vyššiemu tlaku.


Poškriabaná hrana tesnenia

 • Príčina: Jedná sa o nesprávnu drsnosť hriadeľa.
 • Riešenie: Skontrolujte drsnosť hriadeľa.
 • Príčina: Škrabance spôsobené použitím nesprávnych nástrojov alebo nevhodnou montážou.
 • Riešenie: Pred inštalovaním tesniaceho krúžku hriadeľa správne premažte jeho okraj a hriadeľ.


Tesniaci krúžok hriadeľa sa pohybuje podľa osi hriadeľa

 • Príčina: Vnútorný priemer vývrtu je širší ako vonkajší priemer tesniaceho krúžku hriadeľa, ktorý sa posúva po osi následkom vzniknutého pretlaku.
 • Riešenie: Skontrolujte veľkosť tesniaceho krúžku hriadeľa a vymeňte ho.


Tesniaci krúžok hriadeľa sa točí spolu s hriadeľom

 • Príčina: Vnútorný preimer je väčší než vonkajší priemer tesniaceho krúžku hriadeľa.
 • Riešenie: Skontrolujte veľkosť tesniaceho krúžku hriadeľa a vymeňte ho.


Deformované puzdro tesniaceho krúžku hriadeľa

 • Príčina: Počas montáže boli použité nevhodné nástroje.
 • Riešenie: Používajte vhodné nástroje.


Vydutá hrana tesnenia

 • Príčina: Nesprávny gumový materiál.
 • Riešenie: Vyberte vhodný materiál.
 • Príčina: Nesprávna tvrdosť hriadeľa.
 • Riešenie: Skontrolujte tvrdosť hriadeľa.


Opotrebovaná hrana tesnenia

 • Príčina: Nedostatočný prísun maziva z dôvodu jeho konštrukcie.
 • Riešenie: Upravte konštrukciu tak, aby sa na hranu tesnenia dostával dostatok maziva.


V miestach ohybu sú trhliny (membrána)

 • Príčina: Nadmerný tlak/ neočakávané tlakové rázy na membránu.
 • Riešenie: Vyberte taký typ tesniaceho krúžku hriadeľa, ktorý je vhodný na pretlak.
 • Príčina: Nesprávny uhol nábehového kužeľa hriadeľa.
 • Riešenie: Použite montážnu objímku na prietokový kužeľ hriadeľa.


Trhliny, zatvrdnutá a opotrebovaná hrana tesnenia

 • Príčina: Teplota alebo tlak hriadeľa sú príliš vysoké.
 • Riešenie: Použite vhodnú gumovú zmes a správny typ tesniaceho krúžku hriadeľa.

Vinutá pružina vyskakuje z drážky

 • Príčina: Nevhodná montáž.
 • Riešenie: Tesniaci krúžok hriadeľa sa montuje vždy s veľkou starostlivosťou.
 • Príčina: Plytká drážka pružiny.
 • Riešenie: Použite pružinu s menším priemerom alebo s inou konštrukciou.


Máte ďalšie otázky?

Prosím neváhajte kontaktovať produktových špecialistov alebo kontaktujte nás na info.sk@kramp.com Chcete vidieť  všetky olejové tesnenia a mazivá, ktoré predávame? Pozrite si náš internetový obchod, v ktorom nájdete všetko, čo potrebujete.


Chcete nakupovať sortiment Kramp?

Pôsobíme predovšetkým ako veľkoobchod. Podľa typu vašej činnosti sa môžete zaregistrovať alebo jednoducho vyhľadať vášho najbližšieho predajcu v našom dealer lokátore, u ktorého si môžete produkty objednať.

Zdieľať
Redakčný tím

Tento článok napísal:

Redakčný tímknowledgecenter@kramp.com