Na čo nezabudnúť pri výbere ložiska

Redakčný tím|6 min

Ložiská zabezpečujú rotačný alebo lineárny pohyb, znižujú trenie medzi pohyblivými časťami a zvyšujú rýchlosť a účinnosť pohybu. Umožňujú vzájomné otáčanie súčastí a prenos sily valivým alebo klzným pohybom podľa typu uloženia. Sú veľmi špecifické a preto je pri výbere náhradného ložiska nevyhnutné pre optimálny výkon a životnosť dodržiavať pokyny výrobcu. Čo je potrebné vedieť pre správny výber ložiska sa dočítate v našom nasledujúcom článku.

Aké sú najčastejšie typy ložisiek?

 • Radiálne guľôčkové ložiská
  Guľôčkové ložiská s hlbokou drážkou sú najpoužívanejšie ložiská na svete. Používajú sa v elektromotoroch, kompresoroch, dopravníkoch alebo ventilátoroch. Majú hlboké vodiace drážky, ktoré im umožňujú odolávať vyššiemu zaťaženiu, a to v radiálnom i axiálnom smere.
 • Valčekové ložiská
  U valčekových ložísk sa ako valivé prvky používajú valčeky. Vďaka tomu majú väčšiu lineárnu styčnú plochu s vonkajším krúžkom a zaťaženie sa rozkladá na väčšiu plochu. Poznáme dva druhy - voľné alebo zapúzdrené. Vďaka svojej vysokej radiálnej nosnosti sú vhodné pre vysoké otáčky. Môžeme ich nájsť v drtičoch alebo v stavebných strojoch, elektromotoroch, prevodovkách, pohonoch, rôznych čerpadlách, trakčných motoroch a v obrábacích strojoch.
 • Naklápacie guľôčkové ložiská
  Naklápacie guľôčkové ložiská majú dva rady guličiek. Môžu byť voľné alebo zapúzdrené. Sú určené pre rôzne úrovne axiálneho zaťaženia, relatívne veľké radiálne zaťaženia a sú navrhnuté tak, aby zniesli uhlovú nesúososť hriadeľa a púzdra.
 • Naklápacie valčekové ložiská
  Naklápacie valčekové ložiská sú veľmi podobné naklápacím guličkovým ložiskám, ale miesto guličiek majú dva rady valčekov. Môžu byť voľné alebo zapúzdrené. Sú určené pre rôzne úrovne axiálneho zaťaženia, relatívne veľké radiálne zaťaženia a sú navrhnuté tak, aby zniesli uhlovú nesúososť hriadeľa a púzdra.
 • Kuželíkové ložiská
  Kuželíkové ložiská majú misku (vonkajší krúžok) a zostavu kužeľa (vnútorný krúžok, kuželíky a klietku). Majú kužeľovité vonkajšie a vnútorné drážky a medzi nimi kuželíky. Znesú kombinované radiálne a axiálne zaťaženie, spravidla pri nižších až stredných otáčkach. Nájdete ich v zdvíhacích zariadeniach, valcovacích strojoch a kolesách vozidiel.
 • Axiálne ložiská
  Axiálne ložisko umožňuje otáčanie častí a súčasne odoláva axiálnemu tlaku, ale jeho primárnym účelom je znášať axiálne zaťaženie. Ložiská môžu mať guličky alebo valčeky. Nájdeme ich v prevodovkách, regulačných ventiloch, strojných vŕtačkách, pohonoch a rotačných hriadeľoch.
 • Ihlové ložiská
  Ihlové ložisko je typ valčekového ložiska, ktoré využíva dostatočne dlhé a tenké valčeky, ktoré vypadajú ako ihly. Často sa používajú v automobilových zariadeniach, ako sú čerpadlá, kompresory a prevodovky.
 • Ložiskové telesá
  Ložiskové teleso sa skladá z púzdra, v ktorom je namontované ložisko. Je určené ako podpora rotačných hriadeľov za pomoci ďalšieho príslušenstva a ložisiek, obvykle všade tam, kde je vyžadovaný nízky krútiaci moment a zaťaženie. Pokiaľ musí ložisko vydržať veľké sily, používa sa obvykle valčekové ložisko. Pokiaľ musí znášať vysoké otáčky, použije sa pravdepodobne guličkové ložisko.
Rôzne ložiská

Akým faktorom by ste mali venovať pozornosť pri výbere ložiska?
Výrobcovia vyberajú ložiská pre svoje stroje veľmi starostlivo s ohľadom na cenu, energetickú účinnosť, veľkosť, otáčky, prevádzkové podmienky, životnosť a ďalšie parametre. Pri montáži nového ložiska je nevyhnutné, aby ste pre stroj objednali správne ložisko. Vždy najskôr pozrite servisnú príručku výrobcu. Tam by mali byť podrobne definované všetky diely, ktoré bude potrebné vymeniť, vrátane potrebných špecifikácií.

Aj keď sa každý nový stroj dodáva spolu s návodom k obsluhe od výrobcu, vieme rovnako dobre ako vy, že nie všetky tieto návody si uschováte, aby boli k dispozícii. Väčšina výrobcov vám zašle náhradný návod v elektronickej alebo tlačenej podobe. Medzitým si prezrite ložiská v našom internetovom obchode. 

Rôzne typy ložisiek
Pri objednávke ložisiek je potrebné zohľadniť, že každý typ ložiska má v závislosti na konštrukcii špecifické vlastnosti, kvôli ktorým sa k vám zamýšľanému využitiu môže hodiť viac alebo menej.

Guličkové ložiská s hlbokou drážkou napríklad vydržia radiálne aj axiálne zaťaženie. Dochádza pri nich len k malému treniu a dajú sa vyrobiť s vysokou presnosťou a môžu poskytnúť skoro bezhlučnú prevádzku. Prednostne sa preto používajú v malých a stredných elektromotoroch.

Kĺbové ložiská odolávajú veľmi vysokému zaťaženiu a dajú sa prispôsobiť k rôznemu využitiu, takže sú vhodné predovšetkým do ťažkého priemyslu, kde môže veľké zaťaženie spôsobovať deformácie a nesúososť.

7 faktorov, ktoré určujú najvhodnejšie ložisko pre dané použitie:

 1. Zaťaženie
  Každé ložisko je navrhnuté tak, aby vydržalo určité zaťaženie. Pokiaľ vyberiete ložisko, ktoré nevydrží zaťaženie, tak nebude fungovať, bude fungovať zle, alebo sa pokazí skôr, ako by sa malo. Vždy počítajte so zaťažením.
 2. Nesúososť
  Pokiaľ sa stretávate s nesúososťou, je najlepšie vybrať vhodné naklápacie ložisko; pevné ložisko bude vhodné len vtedy, ak je správna súososť.
 3. Dostupný priestor
  Iste vás neprekvapí, ak aj veľkosť priestoru, v ktorom ložisko pracuje, môže byť obmedzením. Malý priestor vyžaduje nutne menšie ložiská. Skontrolujte rozmery a pozrite sa do užívateľskej príručky.
 4. Presnosť
  Ložiská sa musia vyberať, montovať a nastavovať s obrovskou presnosťou. Nevhodné alebo nesprávne namontované ložisko môže spôsobovať vibrácie, skracovať životnosť alebo dokonca poškodiť stroj. Požadovanú špecifikáciu ložiska si overte v návode k obsluhe stroja.
 5. Otáčky
  Veľké ložisko znesie nižšie maximálne otáčky ako malé ložisko. Rovnako tak je rozdiel medzi guličkovými a valčekovými ložiskami: guličkové ložiská majú bodový dotyk, zatiaľ čo valčekové ložiská majú čiarový dotyk. Čím menší je kontaktný bod, tým vyššie otáčky ložisko znesie.
 6. Tuhosť
  Akú vôľu potrebujete? Bez správnej vôle sa ložiská jednoducho neotáčajú. Čím menšia je vôľa, tým tuhšie ložisko je. Ide o správnu rovnováhu, preto pri výmene ložiska vždy starostlivo merajte a riaďte sa návodom výrobcu.
 7. Axiálny posun
  Podľa prevádzkovej teploty sa môže stroj rozpínať alebo zmršťovať. Môže sa tak meniť priestor dostupný pro montáž ložiska, takže je dôležité, aby ste použili ložisko, ktorého funkciu neovplivní žiadne zmršťovanie alebo rozpínanie.

V podstate ide o to vymeniť kus za kus a vybrať čo najkvalitnejšie ložisko, ktoré odpovedá vašim potrebám. Pri hľadaní najvhodnejšieho ložiska pre daný diel je vždy smerodatný návod výrobcu. Musí byť vašim počiatočným bodom, pretože údržbu stroja mohol vykonať aj niekto iný a preto sa nedá vždy zaručiť, že stávajúce ložisko je pre daný stroj skutočne najvhodnejšie. Pokiaľ nemáte k dispozícii návod k obsluhe a nedarí sa vám s úplnou istotou určiť typ ložiska, obráťte sa na produktových špecialistov spoločnosti Kramp. Sú tu pre vás, našich zákazníkov, aby vám pomohli a ponúkli tie najvhodnejšie produkty.

Zdieľať
Redakčný tím

Tento článok napísal:

Redakčný tímknowledgecenter@kramp.com