Najčastejšie príčiny poškodenia ložiska

Redakčný tím|5 min

Prečo je stav Vašich valivých ložísk tak dôležitý? Pretože ak sa ložisko poškodí, Vaše zariadenie sa ihneď zastaví. Vaša prevádzka sa zastaví. Hľadanie príčiny poruchy ložiska Vám môže pomôcť pri predchádzaní problémov v budúcnosti. V spolupráci s odborníkmi na ložiská zo spoločnosti Schaeffler, sme identifikovali najčastejšie dôvody porúch ložísk.


Pre každé valivé ložisko je možné vypočítať jeho životnosť. Ale v praxi nie každé ložisko dokaże dosiahnuť svoju stanovenú životnosť. Nižšie sú uvedené hlavné dôvody predčasného zlyhania, počnúc koróziou a elektrickou eróziou, až po používanie “neoriginálnych” ložísk: ako môžete identifikovať a predchádzať rôznym formám porúch?


1. Únava materiálu
Únava materiálu má svôj pôvod hneď pod povrchom ložiska. Rôzne záťaže v každej časti valivého elementu, môžu spôsobiť zmeny v materiálovej štruktúre. Vlásočnicové praskliny sa tak dostanú na povrch. Ak je známa záťaž ložiska, tak je možné vyrátať jeho životnosť. Samozrejme, jedná sa o štatistický proces, takže vždy existuje možnosť, že ložisko nedosiahne vypočítanú životnosť. Je tu ešte jeden faktor, ktorý je potrebné zvážiť: mazadlo. Výber mazadla so správnou viskozitou môže značne zvýšiť dobu prevádzky. Ak je tento údaj známy, tak životnosť ložiska vieme určiť omnoho presnejšie, ako keď pri výpočte berieme do úvahy len záťaž ložiska a rýchlosť oje.

 

2. Opotrebenie
Opotrebenie ložiska vzniká, ak sa v ložisku nachádza cudzí material. Ten môže vniknúť z vonkajšieho prostredia, v prípade nedostatočného tesnenia alebo sa jedná o opotrebované časti komponentov z bezprostrednej blízkosti ložiska, ako napríklad z ozubených kolies. Avšak, k opotrebeniu ložiska môže dôjsť aj bez vniknutia cudzích častíc z okolitého prostredia. Ak ložisko nemá dostatočnú záťaž, jednotlivé prvky sa môžu skôr kĺzať po povrchu, ako sa točiť. V takomto prípade nevieme vytvoriť žiaden olejový film medzi komponentami a tak priamy kontakt kov na kov spôsobí opotrebenie. Vzhľadom na to sa ložisko poškodí veľmi rýchlo.


3. Korózia
Ku korózii dochádza, ak si do ložiska nájde cestu voda alebo agresívne materiály. Ak k tomu dôjde, mazadlo častokrát nedokáže poskytnúť dostatočnú ochranu a vytvorí sa hrdza. Preto je veľmi dôležitý správny výber tesnenia. Navyše pri tejto forme korózie poznáme aj fenomén známy ako trecia korózia. Môžu vznikať mikropohyby medzi dotýkajúcimi sa povrchmi, ktoré sú výsledkom nesprávneho určenia oje alebo ložiskového domca. To zapríčiní, že sa malé častice z povrchu stratia. Vystavené vzduchu tieto častice začnú oxidovať, čo spôsobí poškodenie ložiska. Niečo podobné sa v ložisku môže stať aj vtedy, ak sa ložisko netočí, ale robí len malé otočné pohyby. V takomto prípade mazadlo, ktoré je medzi jednotlivými valivými prvkami a drážkou, bude vyplavené a poškodenie sa objaví na povrchoch, kde dochádza ku kontaktu.


4. Elektrická erózia
K elektrickej erózii môže dôjsť, keď ložiskom prechádza elektrický prúd. Medzi drážkou a valivými elementami preskočí iskra, čo vedie k vytvoreniu štrbiny do povrchu. Aby sme tomuto zabránili, sú k dispozícii tiež ložiská, ktoré majú elektrický izolačný povlak na vnútornom alebo vonkajšom prstenci. Tieto ložiská sa často používajú na väčších elektrických motoroch alebo generátoroch. Počas zváračských prác na strojoch, ktoré obsahujú ložiská, sa musí dávať pozor na uzemnenie zváracích strojov, aby nedošlo k prechodu prúdu zo zváracieho stroja cez ložiská.

 

5. Deformácia plastu
K deformácii plastu v ložisku dochádza z dôvodu viacerých faktorov, ako sú napríklad preťaženie v dôsledku statického alebo nárazového zaťaženia, alebo zárezmi spôsobenými čiastočkami nečistôt alebo nesprávnou montážou. Napríklad, keď sa lisuje ložisko do domca, častokrát dochádza k prechodu montážneho tlaku cez guľôčky. Ložisko sa môže poškodiť skôr, ako urobí čo i len jednu otáčku. V dôsledku predchádzania preťaženiu, je samozrejme dôležité správne určenie zaťaženia už pri projektovaní ložiska a tiež je potrebné zabezpečiť, aby sa zaistila dostatočná bezpečnosť statickej únosnosti ložiska (označená ako “Co”) vo vzťahu k maximálnemu zaťaženiu.

 

6. Zlomenie ložiska
Zlomenie ložiskového prstenca môže mať rôzne dôvody. K prasknutiu môže napríklad dôjsť v dôsledku nesprávnej montáže (ako keď kladivom udrieme na ložisko). Uloženie, ktoré neposkytuje dostatočnú oporu, môže zapríčiniť zlomenie. Ale takisto príliš pevné uloženie hriadeľa môže spôsobiť nadmerne vysoké namáhanie materiálu vo vnútornom krúžku ložiska. Zlomenie rebrovania je často spôsobené príliš veľkým axiálnym zaťažením alebo nedostatočnou oporou rebrovania. Často môže dôjsť aj k dodatočnému poškodeniu zariadenia, keď poškodené ložisko pokračuje v prevádzke, až kým sa celkom nezničí, čo vedie k zablokovaniu zariadenia.

 

7. Neoriginálne ložiská
Pojem “neoriginálne ložiská” sa žiaľbohu v poslednej dobe objavuje čoraz častejšie. Tieto ložiská sú zakúpené zo zdrojov, pri ktorých ich len ťažko môžeme odlíšiť od značkových ložísk. Ložiská majú správne kódy a logá a ich balenie sa môže podobať na originál. Avšak v praxi tieto ložiská majú len slabú funkčnosť, čo môže v mnohých prípadoch spôsobiť značné škody. Kúpou ložísk cez sieť oficiálnych dealerov značky Schaeffler, máte záruku kvality originálov. Ak máte pochybnosti o pôvode ložísk, Schaeffler Vám vie poskytnúť odpoveď.


Pre určenie správneho mazadla ložiska je potrebné postupovať podľa nášho návodu. Nájdete tu tiež užitočný kontrolný zoznam na údržbu ložísk.

Zdieľať
Redakčný tím

Tento článok napísal:

Redakčný tímknowledgecenter@kramp.com