Prevencia je lepšia ako oprava: Kontrolný zoznam pre správnu manipuláciu s valivými ložiskami

Redakčný tím|4 min

Údržba ložísk je veľmi dôležitá, aby nedochádzalo k predčasnému poškodeniu strojov. Pre dlhodobú funkčnosť ložiska je prirodzene potrebná jeho správna montáž a nastavenie. Zásadná je však taktiež aj jeho údržba: znižuje bezpečnostné riziká a neplánované prestoje a zabezpečuje nízke náklady na opravu. V spolupráci s výrobcom ložísk Schaeffler sme vypracovali návod. Nájdete v ňom odborné rady pre správnu manipuláciu s valivými ložiskami.

Váš praktický kontrolný zoznam.

Zabezpečte optimálnu životnosť a funkčnosť valivých ložísk a ušetrite čas, prácu a náklady s týmto praktickým kontrolným zoznamom, ktorý sme pre vás pripravili. Podotýkame, že väčšinu práce si viete zabezpečiť sami, ale pre niektoré postupy je lepšie požiadať o pomoc odborníka.

1. Manipulácia s ložiskami

Valivé ložiská sú vyrobené z kalenej ocele pre guličkové ložiská, ktoré všeobecne nie sú odolné voči korózii. Pre to by ste vždy mali manipulovať s valivými ložiskami čistými a suchými rukami alebo používať čisté rukavice. Tým sa zabráni ich korózii a znečisteniu. Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby do ložiska nemohli vniknúť žiadne nečistoty a to hlavne pri manipulácii s ložiskami bez prachových tesnení.

2. Skladovanie ložísk 

Pokiaľ je to možné, ložiská skladujte v ich pôvodnom obale. Ložisko nevyberajte z pôvodného obalu pokiaľ ho nepotrebujete pre montáž. Pokiaľ už obal nemáte, zabaľte ložisko do VCI papiera (papier s inhibítorom korózie) alebo do plastového sáčku. Ložiská musia byť skladované v chladnom a čistom prostredí s nízkou vlhkosťou a chránené pred prachom, vibráciami a otrasmi.

Extra tip: Nikdy neskladujte ložiská v zvislej polohe, vždy by mali byť položené. Samozrejme taktiež zabezpečte aby ste mali čisté pracovisko, pokiaľ budete musieť pred montážou alebo po montáži ložisko niekam položiť.

3. Čistenie ložísk 

Nové ložiská sú vybavené konzervačným olejom, ktorý sa spravidla nemusí pred montážou odstraňovať. Pokiaľ sa znova použije staré ložisko, je vhodné ho dôkladne očistiť rozpúšťadlom a potom ho okamžite znovu ošetriť napr. antikoróznym olejom. Pre čistenie ložiska a všetkých priliehajúcich konštrukčných častí použite utierky, ktoré nepúšťajú vlákna.

Extra tip: Majte vždy vyhradené nádoby len na čistenie ložísk a nepoužívajte ich na žiadne iné účely.

4. Montáž ložísk

Pokiaľ dôjde k predčasnému poškodeniu ložiska, pravdepodobne v 16% prípadoch je to priamym dôsledkom zlej montáže. Základnou požiadavkou je, aby montážne sily nikdy neboli pri montáži prenášané cez valivé prvky. Taktiež chráňte ložiskové krúžky pred nárazom, napríklad údermi kladiva. Pred montážou sa uistite, že všetky súčasti majú správne rozmery, sú čisté a nepošodené. Niektoré typy ložísk, akými sú ložiská s kosoúhlym stykom alebo kuželíkové ložiská, musia byť pri montáži často nastavené s určitou vôľou. Pri montáži musíte príslušné údaje o vôli poznať. Požadovaná presnosť znamená, že je obvykle nutné pre prevedenie montáže vyhľadať pomoc odborníka. Pokiaľ je potrebné počas montáže ložiská namazať, presvečte sa či máte k dispozícii správne mazivo (pozor taktiež na dátum expirácie) a aké presné množstvo maziva sa má na ložisko použiť.

5. Použitie vhodných nástrojov

Pre montáž a demontáž ložísk sú určené špeciálne nástroje, napr. sťahovák ložísk, montážne sady, indukčné ohrievače a hydraulické matice. Tieto nástroje sú špeciálne navrhnuté pre jednoduché prevedenie montáže alebo demontáže ložiska tak, aby sa minimalizovalo jeho poškodenie.

6. Kontrola ložísk

Aby sa zistili odchýlky alebo poškodenie skôr, ako nastanú problémy, musia sa ložiská pravidelne kontrolobvať. Problémy s ložiskom môžu signalizovať zmeny teploty, hluku alebo vibrácie. Zistenie stavu vlastného ložiska môžete často určiť aj podľa kvality maziva, ktoré vychádza z ložiska pri premazávaní. Po demontáži by ste mali každé ložisko starostlivo skontrolovať a rozhodnúť sa, či je ho možné znova použiť alebo sa musí vymeniť.

Zdieľať
Redakčný tím

Tento článok napísal:

Redakčný tímknowledgecenter@kramp.com