Naše trhy

Ako komplexný dodávateľ a technický špecialista je spoločnosť Kramp strategický partner pre podniky v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesnom hospodárstve, pre zemné práce a v priemysle. Okrem dodávok náhradných dielov chceme inovatívnymi konceptmi služieb priamo prispievať k výkonnosti vášho podniku.


Poľnohospodárstvo

Aj vaši zákazníci kladú čoraz vyššie požiadavky na váš sortiment, vaše dodacie výkony a vaše služby.

So spoločnosťou Kramp disponujete ako prevádzka s poľnohospodárskymi strojmi najväčším sortimentom technických náhradných dielov v Európe, silnou logistickou sieťou a profesionálnou podporou.

Ďalšie informácie >>

Lesníctvo a záhrada

Profesionálni zákazníci – ako záhradníci a lesní hospodári – neustále využívajú vaše služby a vašu odbornú kvalifikáciu.

Cestu do vašej firmy si ale čoraz častejšie nájdu aj súkromné osoby. Náhradnými dielmi a inovatívnymi službami vám pomôžeme pri poskytovaní optimálneho servisu pre obe cieľové skupiny.

Ďalšie informácie >>

Stavebníctvo

V pozemnom, cestnom a vodnom staviteľstve sa všetko točí okolo vyúčtovateľných strojových hodín. Prestoj stojí peniaze.

Určite robíte všetko preto, aby ste zabránili prestojom. Ak sa však neočakávane vynorí potreba náhradných dielov, Kramp sa postará o rýchlu dodávku a optimálne služby.

Ďalšie informácie >>