Naši špecialisti

Vďaka našim špecialistom disponujete vždy najaktuálnejšími a najrelevantnejšími odbornými poznatkami v oblasti výrobkov a techniky. Takto sa môžete optimálne zamerať na vývoj na trhu.

Spoločnosť Kramp by chcela byť svojim zákazníkom nablízku aj ako technický špecialista. Preto na každý výrobok z nášho sortimentu máme produktového špecialistu. Skúsení profesionáli, ktorí poznajú prax a vaše želania. Sú pripravení poradiť a aktívne sa zúčastňujú na hľadaní vhodných riešení pre všetky technické výzvy.