História spoločnosti

Už viac ako šesťdesiat rokov ponúkame techniku s pridanou hodnotou. V nasledujúcom prehľade stručne načrtávame míľniky našej histórie.

1951

Obchádzanie farmárov

Spoločnosť Kramp založil v roku 1951 Johan Kramp. 34-ročný podnikateľ z Varsseveldu (NL) nakúpil zásobu náhradných dielov pre kosačky a vydal sa ich doslova predávať po farmároch. Mal s tým taký úspech, že čoskoro sa rozhodol rozšíriť svoj sortiment.
Päťdesiate roky

Povestný katalóg

Aby zjednodušil zákazníkom objednávanie produktov, zaviedol Kramp v polovici 50. rokov dvadsiateho storočia prvý katalóg. Podrobné informácie o výrobkoch, technické diagramy a rezy sa postarali o to, že z katalógu sa stal skutočný fenomén a dôležitý zdroj informácií pre zákazníkov.
1969

Kramp a Perdok spájajú svoje sily

V roku 1955 začala firma E.J. Perdok en Zoon z Groningenu (NL) predávať diely a náradie pre poľnohospodárstvo. Firma Perdok bola známa veľkým výberom a dobrými osobnými službami. V roku 1969 sa Kramp a Perdok rozhodli spojiť svoje sily. Firmy čoraz intenzívnejšie zrastali dohromady a v roku 2000 sa zlúčili do jednej spoločnosti. Vnuk Eddie Perdok je v súčasnosti CEO spoločnosti Kramp.
1951 – súčasnosť

Rast v metroch štvorcových

Výrazom rastu spoločnosti Kramp je neustály stavebný ruch. Rozšírenie skladových kapacít hovorí samo za seba: v roku 1952 mala firma 27 m2 a jej sortiment bol ešte veľmi obmedzený. V roku 1978 to už bolo 400 m2 pre 13 000 tovarov, a v súčasnosti disponujeme 60 500 m2 pre viac ako 200 000 tovarov, ktoré sú pripravené na okamžité dodanie zo skladu.
1977

Kramp prekračuje hranice

Po raste v Holandsku nasledovali iné krajiny. Krátko nato, ako Johan Kramp prekročil v polovici 70. rokov dvadsiateho storočia na svojom bicykli cestou z Varsseveldu hranice, otvoril v roku 1977 prvú nemeckú pobočku v Hamminkelne. Nasledovali Belgicko, Anglicko a Francúzsko. Na základe svojich skúseností zvolil Kramp stratégiu, že cez hranice sa pustí až po pevnom uchytení sa v danej krajine.
1988

Červený zásobník

Na zefektívnenie balenia tovarov a dodávok sme v roku 1988 zaviedli typické červené zásobníky. Výhody sú zrejmé, pretože lepšie chránia objednávky, dajú sa jednoduchšie ukladať na nákladné vozidlá a spotrebuje sa oveľa menej kartónov (znižovanie množstva odpadu). Skrátka, správny krok vzhľadom na ľudstvo, planétu a zisk.
1991

Nočná preprava

Firma Perdok položila základy nočnej prepravy so svojimi vlastnými vodičmi. Nočnú dopravu zaviedla spoločnosť Kramp oficiálne v roku 1991. Táto preprava bola vlastne prenesená na plecia spoločnosti TNT Innight, ktorá je stabilným partnerom spoločnosti Kramp v oblasti nočnej dopravy aj v súčasnosti.
1998 – súčasnosť

Inovatívne služby

„Zjednodušiť prácu zákazníkov a prispievať k jej hospodárnosti“ – na základe tejto myšlienky vytvorila spoločnosť Kramp v uplynulých desaťročiach rôzne inovatívne koncepty služieb. Začalo sa to v roku 1998 zavedením distribučného systému s dodávkami počas piatich dní v týždni. Nasledovali atraktívne podnikateľské riešenia, ako Two-Bin, dodávka súprav a Scan-to-Order. Aktuálnymi príkladmi sú náš retailový program (2010), ako aj aplikácia Kramp Mobile pre iPad (2011)./span>
2001 – súčasnosť

Internetový obchod

Inovatívny katalóg bol vždy dôležitým fundamentom pre spoločnosť Kramp a jej zákazníkov. V roku 2001 spustila spoločnosť Kramp, ako prvá firma v odvetví, internetový obchod, teda. online verziu katalógov. Internetový obchod optimalizujeme neustále, aby sme našim zákazníkom zjednodušili nákup ešte viac.
2008

It's that easy

Hoci náš zakladateľ Johan Kramp nemal žiadne marketingové oddelenie, mal jednoducho trh v génoch. Tieto gény si naďalej nesieme v sebe. Logo spoločnosti Kramp sa menilo viackrát, ale veľké písmeno K je v našej obchodnej značke naďalej. V roku 2008 sme ho doplnili sloganom It's that easy, ktorým prezentujeme, čo je pre nás dôležité.
2009 - 2012

Excelencia logistiky

Srdcom spoločnosti Kramp je naša rýchla a efektívna logistika, ktorú sme v priebehu rokov neustále optimalizovali. Naše valčekové dopravníky a debny tvoria ešte vždy základ, ale mnoho procesov sa vďaka automatizácii mimoriadne zefektívnilo, napríklad zavedením skenera (2009) a kyvadlovej dopravy pre strednoobrátkový tovar (2012).
Súčasnosť

Európska spoločnosť

Vďaka rýchlemu rastu pôsobí spoločnosť Kramp v súčasnosti v 16 európskych krajinách. Sústreďujeme sa na vzájomné synergické efekty a spoločne využívame naše silné stránky. Všetky medzinárodné prevádzky vytvárajú spoločne veľkú európsku firmu bez toho, aby boli odtrhnuté od miestnej reality. Všade sme blízko k našim zákazníkom a hovoríme ich rečou.