Stavebné kamene našej DNA

Naša identita je zakorenená v našich hodnotách. Obe sú nerozlučne spojené a vytvárajú základ nášho myslenia a konania.

Angažovanosť

Spoločnosť Kramp je podnik s rodinnou kultúrou. Na prvom mieste sú u nás ľudia. Poskytovať služby, byť obchodným partnerom zákazníkov, zaslúžiť si dôveru a prekonať očakávania. To máme v krvi.

Zákazník na prvom mieste

Investujeme do dlhodobých vzťahov s našimi zákazníkmi. Orientácia na zákazníka pre nás znamená: byť blízko k zákazníkovi, hovoriť jeho rečou, poskytovať osobný servis a vždy myslieť na riešenia.

Spoločne

Ako strategický partner podporujeme zákazníkov a dodávateľov poskytovaním know-how, odborných poznatkov, riešení a služieb. Veľmi radi prispejeme k úspechu a hospodárnosti vašej firmy.

Podnikavosť

Pridanú hodnotu vytvárame preberaním iniciatívy, ako aj našou kreativitou, priekopníckym charakterom a určovaním trendov. Otázky a želania zákazníkov a dodávateľov sú pritom pre nás prvoradé.