Blízkosť k zákazníkovi a priebežná optimalizácia

Našim zákazníkom chceme byť nablízku vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme. Vaše otázky a želania podnecujú našu trvalú snahu o optimalizáciu našich procesov a služieb.

Okrem širokého sortimentu zásob s krátkymi dodacími lehotami ponúkame aj know-how, riešenia a koncepty, ktorými chceme ako váš partner podporovať vaše podnikanie. V rámci našej stratégie sme naformulovali šesť hlavných bodov, ktorými chceme dosiahnuť naše ciele.

Rast

Prostredníctvom našej veľkej medzinárodnej obchodnej siete chceme vo všetkých krajinách získavať čoraz viac konečných zákazníkov s produktmi z nášho sortimentu. Na to sme okrem iného vyvinuli koncepciu obchodu , "Kramp Online Service", v rámci ktorej ste, ako špecializovaný predajca, v priamom vzťahu s konečnými zákazníkmi. Súčasťou konceptu sú okrem náhradných dielov aj podporné služby (napr. v oblasti marketingu). Hlavným cieľom je vytvorenie nových možností pre vás ako predajcov a súčasne zvýšenie vášho obratu.

Operational excellence

Maximálne možné zjednodušenie a zefektívnenie vašej práce – to je náš cieľ. Súčasne chceme v našom segmente ponúkať tie najspoľahlivejšie služby. V tomto zmysle považujeme za rozhodujúcu rýchlosť a maximálnu dostupnosť nášho sortimentu. Preto sú v rámci logistickej reťaze bez výnimky stredobodom záujmu vaše želania, ako aj dosiahnutie vyššej efektivity a väčšej flexibility.

Záleží na ľuďoch

Investície do ďalšieho rozvoja ľudí sú rozhodujúcim predpokladom pre budúci rast. Len takto dokážeme zaistiť trvalé rozširovanie a posilňovanie našej pridanej hodnoty. Povzbudzujeme zamestnancov a zákazníkov vo vzdelávaní, jeho rozširovaní a v snahe dostať zo seba to najlepšie. V rámci Kramp Academy ponúkame praktické školenia a programy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú presne ušité na mieru vašim želaniam.

Vyvážená finančná politika

Náš úspech súvisí z veľkej časti s podnikavosťou, dôverou vo vlastné sily, ako aj so solídnou a vyváženou finančnou politikou.

Sociálna zodpovednosť spoločnosti

Udržateľné pôsobenie v podnikateľskom prostredí nie je otázkou náhodných zásahov, ale vyžaduje si štruktúrnu pozornosť každého jednotlivca. Pri všetkom, čo robíme, dbáme na dopady na zisk z podnikania (profit), na ľudí (people) a na životné prostredie (planet). „Udržateľné" znamená rozhodnutie sa pre pozitívny vplyv s dlhodobou perspektívou. Tým myslíme aj udržateľné partnerstvá so zákazníkmi a dodávateľmi.

Myslieť globálne, konať lokálne

Radi prekonávame naše hranice. Toto tvrdenie berieme doslovne, pretože okrem našich 20 pobočiek v 16 európskych krajinách disponujeme aj pobočkami v Číne a Indii. Vďaka nášmu postaveniu lídra na trhu sme boli schopní vybudovať hustú distribučnú sieť. Viac ako 500 000 tovarov dodávame priamo zo skladu. Ak to má byť podľa nás, tak ešte dnes v noci.

Osobný kontakt
Napriek rozsahu našich aktivít chceme, aby nás každý vnímal ako miestneho partnera s osobným a priamym kontaktom vo vašom prostredí. Vďaka výmene know-how, odborných poznatkov a skúseností v rámci našej medzinárodnej organizácie dokážeme poskytovať špičkové výkony aj na lokálnej úrovni.