Trvalá udržateľnosť

Dosiahnutie udržateľného podnikania nie je náhoda, ale proces, ktorý si vyžaduje dôraz na štruktúru od všetkých zúčastnených.
Ide o trvalý proces zlepšenia, ktorý je základom pre vytváranie sociálnej, environmentálnej a ekonomickej hodnoty. Sústreďujeme sa na dimenzie ľudí, planéty a zisku („tri P“, z angličtiny – People, Planet, Profit) a staviame ich do centra našej spoločnosti. Viac informácií nájdete tu.


Trvalá udržateľnosť a Kramp

V spoločnosti Kramp sa snažíme o dlhodobé úspešné podnikanie.
Zároveň cítime veľkú zodpovednosť za dopad našej činnosti na životné prostredie a ľudí, ktorí v ňom žijú a pracujú.

Ďalšie informácie >>

Naše projekty

Pre spoločnosť Kramp je základným cieľom trvalá udržateľnosť.
Preto sa snažíme dosiahnuť správnu rovnováhu medzi ľuďmi, planétou a ziskom.

Ďalšie informácie >>

Dodávatelia

Udržateľnosť si vyžaduje dôraz na štruktúru od každého jednotlivca.
Práve preto chceme pri zlepšení udržateľnosti celej siete spolupracovať s našimi dodávateľmi.

Ďalšie informácie >>