Momentové klíče a vše, co o nich potřebujete vědět!

Tým Kramp|6 minut čtení

Momentový klíč je speciální druh klíče, který se používá k utahování matic a šroubů na přesně stanovenou hodnotu točivého momentu. Momentový klíč je zakončen čtyřhranem, který pasuje na všechny běžně používané hlavice. Jedná se o sofistikovaný nástroj na měření, který je zásadní pro kvalitu provedené práce. 


Jak nejlépe využívat momentový klíč
Momentový klíč je citlivý měřící nástroj. Pokud se o něj budete dobře starat a zajistíte profesionální servis, můžete jej spokojeně využívat po celá léta. Při používání momentového klíče byste si měli být vědomi následujícího:

  • Momentové klíče nejsou určeny k uvolňování matic a šroubů.
  • Momentové klíče ztrácí svou spolehlivost, pokud pravidelně překračujete jejich nastavenou hodnotu.
  • Než nastavíte správný utahovací moment pomocí momentového klíče, neutahujte šrouby a matice přespříliš (např. pomocí pneumatického klíče). Stále by mělo být možné je dotáhnout. Pokud ihned zaslechnete cvaknutí, je točivý moment příliš vysoký a momentový klíč by byl vystaven zbytečnému nadměrnému napětí.
  • Měli byste pracovat nejlépe oběma rukama. Jednou rukou si přidržujte objímku nebo jiný nástavec na místě, zatímco druhou rukou můžete pomalu otáčet.
  • Momentovým klíčem otáčejte vždy pomalu, dokud jednou necvakne. Opakované cvaknutí by mohlo mít negativní dopad. 
  • Před uložením momentového klíče uvolněte jeho napětí. Pokud klíč zůstane v nastaveném napětí, bude vnitřní pružina příliš dlouho stlačována a dojde k jejímu pozvolnému zkrácení. I jen zlomek milimetru ovlivní přesnost klíče!
  • Ujistěte se, že znáte točivý moment daného šroubu. Jedná se o točivý moment (síla x rameno), kterým můžete šroub utáhnout. Moment síly se vyjadřuje v Newton metrech (Nm). Představíme-li si, že síla (F) v hodnotě 10 kg tlačí na konec metrového otevřeného klíče (d), vytvoří se točivý moment (M) v hodnotě 100 Nm (10 kg = přibližně 100 N). Ale protože to v praxi není možné, budete momentový klíč využívat k utahování šroubů řízeně. Jakmile dosáhnete nastavené hodnoty, uslyšíte nebo ucítíte cvaknutí.
  • Promazaný šroub lze utáhnout snáz, takže se sníží i požadovaný utahovací moment, ve srovnání s nepromazaným šroubem. Na druhou stranu nepromazaný šroub, s vyšším koeficientem třecí síly, bude vyžadovat větší utahovací moment. To dokazuje, že je pro vás velice důležité znát koeficient tření. Pokud byste ho neznali, existuje riziko, že se šroub nedotáhne nebo že se poškodí závit. V případě nových a nepromazaných šroubů se často využívá součinitel tření 0,14µ. 

Cílové hodnoty
U šroubů s jiným tvarem hlavy můžete jako cílovou hodnotu použít maximálně 80 % utahovacího momentu. Příklad: M12, kvalita 10,9 = 125 Nm x 0,8 = 100 Nm

Testování momentových klíčů
Momentové klíče podléhají normě ISO pro ruční momentové nářadí (ISO 6789). To znamená, že společnosti, které pracují na základě normy ISO, musí své nářadí každoročně testovat. Poté obdržíte zkušební certifikát, kterým se prokážete v případě auditu.


Chcete objednat v Krampu?

Působíme jako velkoobchod. Podle typu vaší činnosti můžete zažádat o obchodní účet nebo jednoduše vyhledejte vašeho nejbližšího prodejce v našem dealer lokátoru, který vám produkty objedná.

Sdílet na
Tým Kramp

Autor článku

Tým Krampinfo.cz@kramp.com