Prevence je lepší než pozdější oprava: Kontrolní seznam pro správnou manipulaci s valivými ložisky

Tým Kramp|4 minut čtení

Údržba ložisek je velmi důležitá pro to, aby nedocházelo k předčasnému poškození strojů. Pro dlouhodobou funkčnost ložiska jsou přirozeně nezbytné správná montáž seřízení, zásadní je však také údržba: snižuje bezpečnostní rizika a neplánované prostoje a snižuje náklady na opravy. Ve spolupráci s výrobcem ložisek Schaeffler jsme vypracovali manuál, v němž najdete odborné rady pro správnou manipulaci s valivými ložisky.


Váš praktický kontrolní seznam

S tímto praktickým kontrolním seznamem, který jsme vytvořili společně s odborníky na ložiska, společností Schaeffler, můžete optimalizovat životnost a funkčnost valivých ložisek a ušetřit čas, práci a náklady. Připomínáme, že většina prací není nějak složitá, ale pro určité postupy je lepší požádat o pomoc odborníka.

 

1. Manipulace s ložisky
Valivá ložiska jsou vyrobena z kalené oceli pro kuličková ložiska, která povětšinou není odolná vůči korozi. Proto byste měli vždy manipulovat s valivými ložisky čistýma suchýma rukama nebo používat čisté rukavice, abyste zabránili nejen korozi ložiska, ale i jeho znečištění. Je velmi důležité zajistit, aby do ložiska nepronikly žádné nečistoty, a to zejména při manipulaci s ložisky bez těsnění.

 

2. Skladování ložisek
Pokud je to možné, skladujte ložiska v jejich původním obalu. Ložisko z původního obalu nevyjímejte, dokud jej nebudete potřebovat použít. Pokud již původní obal nemáte, zabalte ložiska do VCI papíru (papír s inhibitorem koroze) nebo do plastového sáčku. Ložiska musí být skladována v chladném a čistém prostředí s nízkou vlhkostí a chráněna před prachem, vibracemi a otřesy.

Nikdy byste neměli skladovat ložiska ve svislé poloze, vždy by měla být položená. Pokud musíte ložisko před montáží nebo po demontáži někam položit, ujistěte se, že je tato plocha čistá.

 

3. Čištění ložisek
Nová ložiska jsou opatřena konzervačním olejem, který zpravidla nemusíte před montáží odstranit. Pokud ale chcete znovu použít staré ložisko, je vhodné jej důkladně očistit rozpouštědlem a potom okamžitě znovu ošetřit, například antikorozním olejem. K čištění ložiska a všech přiléhajících konstrukčních částí použijte hadříky, které nepouští vlákna. Také si vyhraďte nádoby pouze na čištění ložisek a nepoužívejte je k žádným jiným účelům.

 

4. Instalace ložisek
Pokud dojde k předčasnému poškození valivého ložiska, zhruba v 16 % případů je to přímým důsledkem špatné montáže. O dalších častých příčinách poškození ložisek se dozvíte v našem článku - zde. Základním požadavkem je, aby montážní síly nikdy nebyly při montáži přenášeny přes valivé prvky. Rovněž je třeba chránit ložiskové kroužky před nárazem, například úderem kladiva. Před samotnou montáží se ujistěte, že všechny součásti mají správné rozměry a jsou čisté a nepoškozené. Některé typy ložisek, jako jsou ložiska s kosoúhlým stykem nebo kuželíková ložiska, je často nutné při montáži seřizovat s určitou vůlí. Vzhledem k požadované přesnosti je obvykle vhodné při montáži vyhledat pomoc odborníka. Pokud je nutné ložiska během montáže namazat, ujistěte se, že máte k dispozici správné mazivo; zkontrolujte také datum expirace a předepsané množství maziva.

 

5. Použití vhodných nástrojů
K montáži a demontáži ložisek slouží speciální nástroje, např. stahováky ložisek, montážní sady, indukční ohřívače a hydraulické matice. Tyto nástroje jsou speciálně navrženy tak, aby vám usnadnili montáž nebo demontáž ložisek a aby se minimalizovalo riziko poškození.

 

6. Kontrola ložisek
Ložiska je třeba pravidelně kontrolovat, abyste zjistily odchylky nebo poškození dříve, než způsobí problémy. Jakékoli změny teploty, hluku nebo vibrací ložiska mohou signalizovat problém. Zjištění stavu lze často provést podle kvality maziva, které vychází z ložiska při domazávání. Po demontáži byste měli každé ložisko pečlivě zkontrolovat a rozhodnout se, zda je možné jej znovu použít, nebo se musí vyměnit úplně.


Chcete objednat v Krampu?
Působíme jako velkoobchod. Podle typu vaší činnosti můžete zažádat o obchodní účet nebo jednoduše vyhledejte vašeho nejbližšího prodejce v našem dealer lokátoru, který vám produkty objedná.

Sdílet na
Tým Kramp

Autor článku

Tým Krampinfo.cz@kramp.com