Na co nezapomínat při výběru ložiska

Tým Kramp|6 minut čtení

Ložiska podporují rotační nebo lineární pohyb, snižují tření mezi pohyblivými částmi a zvyšují rychlost a účinnost pohybu. Umožní vzájemné otáčení součástí a přenos síly valivým nebo kluzným pohybem podle typu ložiska. Jsou velmi specifická, proto je při výběru náhradního ložiska nezbytné pro optimální výkon a životnost dodržovat pokyny výrobce. Co je třeba pro správný výběr ložiska? Čtěte dále!

Jaké jsou nejčastější typy ložisek?

 • Kuličková ložiska s hlubokou drážkou
  Kuličková ložiska s hlubokou drážkou jsou nejpoužívanější ložiska na světě. Používají se v elektromotorech, kompresorech, dopravnících a ventilátorech. Mají hluboké vodicí drážky, které jim umožňují odolávat vyššímu zatížení, a to v radiálním i axiálním směru.
 • Válečková ložiska
  U válečkových ložisek se jako valivé prvky používají válečky. Díky tomu mají větší lineární styčnou plochu s vnějším kroužkem a zatížení se rozkládá na větší ploše. Mohou být volná nebo zapouzdřená. Díky své vysoké radiální nosnosti jsou vhodná pro vysoké otáčky. Lze je nalézt v drtičích a dalších stavebních strojích, elektromotorech, převodovkách, pohonech, ventilátorech, různých čerpadlech, trakčních motorech a obráběcích strojích.
 • Naklápěcí kuličková ložiska
  Naklápěcí kuličková ložiska mají dvě řady kuliček. Mohou být volná nebo zapouzdřená. Jsou určena pro různé úrovně axiálního zatížení, relativně velké radiální zatížení a jsou navržena tak, aby snesla úhlovou nesouosost hřídele a pouzdra.
 • Soudečková ložiska
  Soudečková ložiska jsou velmi podobná naklápěcím kuličkovým ložiskům, ale místo kuliček mají dvě řady soudečků. Mohou být volná nebo zapouzdřená. Jsou určena pro různé úrovně axiálního zatížení, relativně velké radiální zatížení a jsou navržena tak, aby snesla úhlovou nesouosost hřídele a pouzdra.
 • Kuželíková ložiska
  Kuželíková ložiska mají misku (vnější kroužek) a sestavu kužele (vnitřní kroužek, kuželíky a klec). Mají kuželovité vnější a vnitřní drážky a mezi nimi kuželíky. Snáší kombinované radiální a axiální zatížení, zpravidla při nižších až středních otáčkách. Najdete je ve zvedacích zařízeních, válcovacích strojích a ložiskách kol vozidel.
 • Axiální ložiska
  Axiální ložisko umožňuje otáčení částí a současně odolává axiálnímu tlaku, ale jeho primárním účelem je snášet axiální zatížení. Mohou mít kuličky nebo válečky. Najdeme je v převodovkách, regulačních ventilech, strojních vrtačkách, pohonech a rotačních hřídelích.
 • Jehlové ložisko
  Jehlové ložisko je typ válečkového ložiska, které využívá dostatečně dlouhé a tenké válečky, které vypadají jako jehly. Často se používají v automobilových součástkách, jako jsou čerpadla, kompresory a převodovky.
 • Ložiskové bloky
  Ložiskový blok se skládá z pouzdra, ve kterém je namontované ložisko. Je určeno jako podpora rotačních hřídelů za pomoci dalšího příslušenství a ložisek, obvykle všude tam, kde je vyžadován nízký točivý moment a zatížení. Pokud musí ložisko snášet velké síly, používá se obvykle válečkové ložisko.

 Pokud musí snášet vysoké otáčky, použije se pravděpodobně kuličkové ložisko.

Různá ložiska

Jakým faktorům byste měli věnovat pozornost při výběru ložiska?
Výrobci vybírají ložiska pro své stroje velmi pečlivě s ohledem na cenu, energetickou účinnost, velikost, otáčky, provozní podmínky, životnost a další parametry. Při montáži nového ložiska je nezbytné, abyste pro stroj objednali správné ložisko. Vždy nejprve nahlédněte do servisní příručky výrobce. Tam by měly být podrobně popsány veškeré díly, které bude třeba vyměnit, včetně potřebných specifikací.

I když se každý nový stroj dodává spolu s návodem k obsluze od výrobce, víme stejně dobře jako vy, že ne všechny tyto návody si uschováte, natož aby byly snadno k dispozici. Většina výrobců vám zašle náhradní návod ve formátu PDF nebo v tištěné podobě. Mezitím si prohlédněte ložiska v našem internetovém obchodě. 

Různé typy ložisek
Při objednávce ložisek je třeba zohlednit, že každý typ ložiska má v závislosti na konstrukci specifické vlastnosti, kvůli kterým se k vámi zamýšlenému využití může hodit více či méně.

Kuličková ložiska s hlubokou drážkou například snesou radiální i axiální zatížení. Dochází u nich pouze k malému tření, lze je vyrobit s vysokou přesností a mohou nabídnout téměř bezhlučný provoz. Přednostně se proto používají v malých a středních elektromotorech.

Kloubová ložiska odolávají velmi vysokému zatížení a lze je přizpůsobit k různému využití, takže se hodí zejména do těžkého průmyslu, kde může velké zatížení způsobovat deformace a nesouosost.

7 faktorů, které určují nejvhodnější ložisko pro dané použití:

 1. Zatížení
  Každé ložisko je navrženo tak, aby sneslo určité zatížení. Pokud vyberete ložisko, které nesnese zatížení, tak nebude fungovat, bude fungovat špatně, nebo se porouchá dřív, než by mělo. Vždy počítejte se zatížením.
 2. Nesouosost
  Pokud se potýkáte s nesouosostí, je nejlepší vybrat vhodné naklápěcí ložisko; pevné ložisko bude vhodné pouze tehdy, kdy je správná souosost.
 3. Dostupný prostor
  Jistě vás nepřekvapí, že i velikost prostoru, ve kterém ložisko pracuje, může být omezením. Malé prostory vyžadují nutně menší ložiska. Zkontrolujte rozměry a nahlédněte do své uživatelské příručky.
 4. Přesnost
  Ložiska se musí vybírat, montovat a seřizovat s opravdovou přesností. Nevhodné nebo nesprávně namontované ložisko může způsobovat vibrace, zkracovat životnost nebo dokonce poškodit stroj. Požadovanou specifikaci ložiska si ověřte v návodu k obsluze stroje.
 5. Otáčky
  Velké ložisko snese nižší maximální otáčky než malé ložisko. Stejně tak je rozdíl mezi kuličkovými a válečkovými ložisky: kuličková ložiska mají bodový dotyk, zatímco válečková ložiska mají čárový dotyk. Čím menší je kontaktní bod, tím vyšší otáčky ložisko snese.
 6. Tuhost
  Jakou vůli potřebujete? Bez správné vůle se ložiska jednoduše netočí. Čím menší je vůle, tím tužší jsou. Jde o správnou rovnováhu, proto při výměně ložiska vždy pečlivě měřte a řiďte se návodem výrobce.
 7. Axiální posun
  Podle provozní teploty se může stroj rozpínat nebo smršťovat. Může se tak měnit prostor dostupný pro montáž ložiska, takže je důležité, abyste použili ložisko, jehož funkci neovlivní žádné smršťování nebo rozpínání.

V podstatě jde o to vyměnit kus za kus a vybrat co nejkvalitnější ložisko, které odpovídá vašim potřebám. Při hledání nejvhodnějšího ložiska pro daný díl je vždy směrodatný návod výrobce. Musí být vaším výchozím bodem, protože údržbu stroje mohl provádět i někdo jiný a nelze proto vždy zaručit, že stávající ložisko je pro daný stroj skutečně nejvhodnější. Pokud nemáte k dispozici návod k obsluze a nedaří se vám s naprostou jistotou určit typ ložiska, obraťte se na produktové specialisty společnosti Kramp. Jsou tu pro vás, naše zákazníky, aby vám pomohli a nabídli ty nejvhodnější produkty.

Chcete objednat v Krampu?

Působíme jako velkoobchod. Podle typu vaší činnosti můžete zažádat o obchodní účet nebo jednoduše vyhledejte vašeho nejbližšího prodejce v našem dealer lokátoru, který vám produkty objedná.

Sdílet na
Tým Kramp

Autor článku

Tým Krampinfo.cz@kramp.com