Soulad výrobků s předpisy a kvalita

Důvěryhodné výrobky

Zajímá vás, jak společnost Kramp zaručuje kvalitu svých výrobků?

Čtěte dál a dozvíte se více o souladu s předpisy a kvalitě výrobků ve společnosti Kramp.

Soulad výrobků Kramp s předpisy

Ve společnosti Kramp věříme, že je důležité, aby všechny výrobky na trhu včetně balení byly bezpečné pro člověka i životní prostředí. Proto musí výrobky předtím, než mohou být prodávány, splňovat řadu právních předpisů na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Tomu se říká soulad výrobků s předpisy. Společnost Kramp dbá na to, aby byl soulad výrobků s předpisy jádrem její veškeré podnikatelské činnosti. Toho dosahujeme tak, že sledujeme právní předpisy, strategicky si vybíráme určité dodavatele, zaznamenáváme a sledujeme údaje o výrobcích, neustále zlepšujeme procesy, uzavíráme dohody s dodavateli, kontrolujeme a testujeme výrobky a prověřujeme trh, zda se na něm nenachází nebezpečné výrobky.

Soulad výrobků Kramp s předpisy

Kvalita výrobků Kramp

Společnost Kramp nabízí širokou škálu výrobků, které ve většině případů nejsou vyrobeny samotnou společností Kramp, nýbrž je vyrábí nebo prodávají dodavatelé po celém světě. Společnost Kramp je v úzkém kontaktu se svými dodavateli, aby se ujistila, že jsou výrobky kvalitní již ve fázi návrhu a že jsou dodavatelé obeznámeni s příslušnými právními normami a dalšími normami kvality přijatými společností Kramp. Kromě toho zavedla společnost Kramp řadu vnitřních nařízení, pracovních postupů, auditů dodavatelů a postupů testování výrobků, aby zajistila, že kupujete důvěryhodné výrobky.

Kvalita výrobků Kramp

Technická dokumentace

Technická dokumentace

Společnosti Kramp je povoleno prodávat pouze takové výrobky, které splňují požadavky příslušných právních předpisů, jako je například směrnice o zařízeních nízkého napětí, směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek nebo směrnice o strojních zařízeních, což jsou všechno právní předpisy související s označením CE. Společnost Kramp zodpovídá za kompletaci, přípravu, kontrolu a vedení dokumentů, které prokazují, že výrobky prodávané pod naší značkou nebo zakoupené mimo EU splňují požadavky příslušných právních předpisů. Soubor těchto dokumentů tvoří technickou dokumentaci. Společnost Kramp úzce spolupracuje se svými dodavateli, aby se ujistila, že technická dokumentace je připravována, kontrolována a vedena tak, abyste i vy jakožto naši zákazníci měli k dispozici příslušné dokumenty (například návod). Ty si v případě potřeby můžete vyžádat prostřednictvím e-mailové adresy info.cz@kramp.com nebo stáhnout v našem centru pro stahování.

REACH

REACH

Nařízení o registraci, hodnocení a povolování chemických látek (REACH) ukládá řadu povinností, mimo jiné distributorům a výrobcům chemických látek. Společnost Kramp plní několik povinností podle nařízení REACH, a musí proto plnit několik právních závazků. Jedním z nejdůležitějších závazků pro společnost Kramp je sledování chemických látek ve výrobcích, a to z toho důvodu, že používání některých látek v některých produktech je zakázáno, zatímco používání jiných látek je dovoleno pouze za určitých podmínek. Pro více informací o nařízení REACH a o tom, jak s ním společnost Kramp nakládá, vás odkazujeme na naše prohlášení o REACH.Bezpečnostní list

Bezpečnostní list

Pokud si zákazník (v obchodním vztahu B2B) koupí chemický výrobek, například plechovku barvy, je společnost Kramp povinna poskytnout mu bezpečnostní list (BL). BL obsahuje informace o bezpečném používání a skladování chemického výrobku. Společnost Kramp prostřednictvím plně automatizovaného procesu zajišťuje, aby její zákazníci při prvním nákupu chemického výrobku e-mailem obdrželi příslušný BL v úředním jazyce daného státu. Společnost Kramp pošle BL znovu v případě, že bude aktualizován a zákazník výrobek zakoupil během uplynulých 12 měsíců. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnostních listů, kontaktujte nás na e-mailové adrese info.cz@kramp.com.

Nakládání s odpady

Nakládání s odpady

Všechny výrobky prodávané společností Kramp, včetně baterií, suchých článků, elektrických a elektronických přístrojů, olejů a pneumatik, jsou recyklovatelné. I obaly sortimentu výrobků řady Kramp jsou recyklovatelné. S cílem pomáhat životnímu prostředí a dodržovat právní předpisy o nakládání s odpady (včetně směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) podporuje společnost Kramp organizace zabývající se recyklací ve všech zemích, kde své výrobky prodává. Tyto organizace zodpovídají za sběr a recyklaci výrobků a obalových materiálů, abyste si s tím nemuseli dělat starosti vy.
Nové právní předpisy týkající se výrobků

Nové právní předpisy týkající se výrobků

Jelikož se právní předpisy neustále mění, je velmi důležité tyto změny pozorně sledovat. Společnost Kramp používá řadu postupů ke sledování nových i stávajících právních předpisů, kterým přizpůsobuje všechny své vnitřní pracovní postupy. Svým dodavatelům také poskytuje aktuální informace o jakýchkoli změnách. Pokud se změní zákon, společnost Kramp pečlivě zváží, co je potřeba ke splnění nových požadavků, a může dojít k závěru, že bude muset využít přechodného období. V každém případě však společnost Kramp zohledňuje při všech svých rozhodnutích potřeby vás, našich zákazníků. Tyto potřeby dokážeme identifikovat pomocí zákaznických panelů, e-mailového marketingu a rozhovorů se zákazníky.    kramp-contact.jpg

Máte dotazy ohledně souladu s předpisy a kvality výrobků?

Pokud máte obecný dotaz týkající se souladu s předpisy a kvality výrobků, navštivte naši stránku s často kladenými otázkami (FAQ) nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese info.cz@kramp.com. Rádi vám pomůžeme.