Naše hodnoty

Základní kameny naší DNA

Naše hodnoty jsou základem naší identity. Určují, jak k věcem přistupujeme a jak jednáme. Naše hodnoty Angažovanost, Zákazník na prvním místě, Společně a Podnikavost nás vedly kupředu, tak abychom se mohli stát společností, kterou jsme dnes. 

Musíme se adaptovat na svět kolem nás a identifikovat nové příležitosti v neustále vyvíjejícím se digitálním prostředí. To je důvodem, proč jsme se rozhodli osvěžit naše stávající hodnoty a definovat je v nové přizpůsobené verzi: Rozhodli jsme se nadále spolupracovat, starat se a pečovat a být zodpovědní.

  • Spolupráce
  • Péče
  • Zodpovědnost
Spolupracujeme

Spolupracujeme

Vytváříme úspěšná partnerství s našimi zákazníky a dodavateli, se kterými sdílíme naše zkušenosti a odborné znalosti. Zároveň jsme otevření vašim poznatkům a vážíme si zpětné vazby a reagujeme na ni, upřímně a otevřeně ji sdílíme, a to jak pozitivní, tak i kritickou, abychom se společně mohli podílet na zlepšování. Zapojujeme ostatní do svých iniciativ, abychom pro společnost Kramp a naše zákazníky udělali to nejlepší.

Spolupracujeme!


Záleží nám na tom

Záleží nám na tom

Ke své práci přistupujeme zodpovědně a přemýšlíme nad jejími dopady na naše lidi a společnost, tak abychom byli v souladu s hodnotami odpovědného chování vůči životnímu prostředí. Chceme se rozvíjet a děláme vše pro to, abychom se neustále zlepšovali. Hledáme stále lepší přístupy a řešení a než s něčím začneme, ujistíme se, že výsledky našich rozhodnutí budou přínosem, jak pro společnost Kramp, tak pro naše zákazníky!

Záleží nám na tom, staráme se!

Jsme zodpovědní

Jsme zodpovědní

Svá rozhodnutí děláme na základě podložených dat, jsme sice ambiciózní, ale své cíle si volíme realisticky. Za svá rozhodnutí bereme plnou odpovědnost, umíme uznat vlastní chyby a snažíme se je vnímat jako příležitosti ke zlepšení a ne jako selhání. A co hlavně, plníme sliby svým zákazníkům, dodavatelům i sami sobě navzájem!

Jsme zodpovědní!