Så här minskar du avdriften när du sprutar med växtskyddsmedel

Torbjörn, produktspecialist redskap|7 minuter att läsa

Avdrift är en stor utmaning när man sprutar med växtskyddsmedel. Den kan ha negativ effekt på dina produktionskostnader, på hälsan och på miljön. Växtskyddsmedel kan inte bara orsaka skada på omkringliggande områden. Den kan också hamna i vattendrag. Det är avgörande att vara noggrann, hålla koll och ha kännedom om besprutning av grödor. Det är också viktigt att veta hur den specifika produkten ska appliceras. Vilken betydelse har droppstorlek och tryck när man använder växtskyddsmedel? Här delar experterna TeeJet och Kramp med sig av sina insikter.

Vad är avdrift?

Oönskad spridning av sprutdroppar utanför det område man vill behandla med växtskyddsmedel brukar kallas avdrift. De här fem faktorerna påverkar avdrift:

1. Vindhastighet: Vindstyrka och vindriktning har stor inverkan på avdriften.

2. Bom höjd: Om man ökar bomhöjden från 50 till 70 centimeter ovanför grödan kan avdriften av växtskyddsmedel bli upp till fyra gånger så stor. Ju större avståndet är mellan munstyckena och grödan, desto större inverkan får vindstyrkan på avdriften.

3. Temperatur: Ett väderfenomen som heter inversion kan leda till avdrift. Inversion uppstår när luften är kallare nära jordytan än högre upp. Det normala är annars att temperaturen avtar med höjd över jorden. 

4. Droppstorlek: Små doser kräver vanligtvis att man använder små munstycken. Det ökar risken för avdrift. Små munstycken ger normalt små droppar.

5. Körhastighet: Vilken hastighet du kör i.

Vikten av droppstorlek

Med droppstorlek menas diametern på en enskild sprutdroppe. Droppstorlek mäts vanligtvis i mikroner (mikrometer). En mikron är lika med 0,001 millimeter. Mikron är en användbar mätenhet eftersom den är liten nog för att man ska kunna använda hela siffror när man mäter droppstorlek.

Majoriteten av sprutmunstycken kan klassificeras som att de producerar antingen fina, medium, grova eller väldigt grova droppar. Ett munstycke som ger grova eller väldigt grova droppar väljs ofta för att minimera avdrift. Ett munstycke som ger fina droppar krävs för att få maximal täckning av ytan på den gröda som sprutas.


Droppstorlek är en avgörande faktor vid val av munstycke

  • 1. När det är viktigt att växtskyddsmedel täcker bra, exempelvis vid sprutning med kontaktverkande medel på uppkomna ogräsplantor, använder man munstycken med fina droppar. De täcker bladytan på ett utmärkt sätt.
  • 2. Munstycken som producerar mellanstora droppar används mest för systemiskt verkande ogräs- insekts- och svampmedel. De tränger in i plantan, transporteras i växtens ledningsbanor och påverkar hela målorganismen.
  • 3. Munstycken som avger riktigt stora droppar används vanligtvis för systemiskt verkande ogräsmedel och ogräsmedel som sprutas på jorden innan ogräset kommit upp. Stora droppar minimerar avdriften.
  • 4. Kom ihåg att droppstorleken kan variera beroende på trycket. Samma munstycke kan producera mellanstora droppar vid lågt tryck och små droppar vid högre tryck. Se översikten nedan.
Droplet Size Classification

Vikten av vilken typ av munstycke

Med rätt typ av TeeJet-munstycke är det möjligt att uppnå 90 procents avdriftsreduktion. Munstycken för låg avdrift är klassificerade i 50%, 75%, 90% och 95% avdriftsreducering. Avdriften beror på typ av munstycke och vilket tryck som används med munstycket. Genom att sänka trycket kan man i en del fall uppnå en högre avdriftsreducering med samma munstycke. Exempel: TeeJet munstycket TTI60 vid 4,5 bar reducerar avdrift med 50%. Samma munstycke vid 2 bar ger 75% driftreducering och vid 3 bar 90% reducering. Det är inte möjligt att använda vilket munstycke du vill i varje enskild situation. Det kan variera från land till land. Kontrollera om det finns några restriktioner för din användning.

Val av rätt munstycke

Hur väljer jag rätt munstycke för att reducera avdrift? Vi ger dig en översikt över möjligheterna i tabellen nedan.

Se hela sortimentet inom växtbesprutning som t ex. pumpar, GPS: er, renoveringssatser  i Kramp webbutik.

Förutom reservdelar till växtbesprutning finns det många andra produkter att beställa i Kramp webbutik. 
Allt med ett enkelt klick direkt till kundvagnen. Kontakta din maskinhandlare om du behöver stöd eller råd.

Intresserad av att bli kund?

Läs mer här om hur du bli kund via en Kramp återförsäljare.

Dela på
Torbjörn, produktspecialist redskap

Artikeln är skriven i samarbete med

Torbjörn, produktspecialist redskapkramp.se@kramp.com