3 steg för underhåll av sprutmunstycken

Torbjörn, produktspecialist redskap|5 minuter att läsa

Växtskyddsmedel kan bara verka effektivt om de appliceras på rätt sätt. Det räcker inte med att göra rent sprutan för att säkerställa att den fungerar optimalt. Frekvent underhåll och service av sprutan och munstyckena är avgörande för att förlänga livslängden på din utrustning.
Här kommer några tips från TeeJet och Kramp.

Om dina munstycken är i dåligt skick ökar risken för att besprutningen blir för lite eller för mycket. Det kan leda till lägre skörd, slöseri med kemikalier och sänkt lönsamhet. Utslitna munstycken kan orsaka förluster på tusentals kronor om året. Hur ska man göra rent och laga munstyckena?

Tecken på sämre prestanda vid sprutning

Sprutmunstycken varar inte för evigt. Det är dock extremt svårt att upptäcka förslitning, eftersom den kanske inte syns. Förslitning på 10, 20 eller till och med upp till 30 % går inte att se på sprutmunstycken. Det skulle krävas särskild optisk utrustning för att faktiskt se förändringar i storleken på mynningen. Istället för att lita på visuell inspektion bör du jämföra flödet hos ett begagnat munstycke med ett nytt av samma storlek och typ. Hur upptäcker du förslitning på dina munstycken?

1. Kontrollera flödet. Mät flödet för att se om det ökat, eller mät volymen som sprutas från munstycket under en given tidsperiod och vid ett visst tryck. Jämför sedan avläsningarna med flödet som listas i tillverkarnas katalog eller jämför dem med flödet från nya, oanvända munstycken.

2. Kontrollera sprutans täckning. Förslitningar och oriktig linjering av munstyckena kan göra att det inte blir någon jämn täckning av det man vill spruta. Kontrollera både förslitning och linjering om bristande täckning börjar bli ett problem. Vattenkänsligt papper som färgas blått vid vätskeexponering underlättar din kontroll.

3. Kontrollera trycket och volymen. Förslitning på munstycken kan visa sig i det tryck och den volym som sprutan jobbar med. Med centrifugalpump kan du kontrollera om mängden vätska som sprutan använder har ökat. Med en positiv displacementpump kan du kontrollera om trycket blivit sämre. TeeJets Sentry Tip Flow mätsystem upptäcker variationer i flödet i varje enskilt munstycke och är väldigt snabbt och precist.

4. Var uppmärksam på större droppar. För det mesta kan man inte se en ökning av droppstorleken med blotta ögat när man sprutar. Undersök resultatet av sprutningen för att upptäcka förändringar. Tänk på att ett ökat flöde eller sänkt tryck kommer att påverka droppstorleken.

Typer av skador

Växtskyddsmedel, dos, förslitning (erosion eller korrosion) eller smuts påverkar hur munstycken slits och deras tendens att täppas till. Här är 7 olika typer av skador som kan minska effektiviteten vid sprutning:

 • Förslitning/erosion
  De flesta munstycken är tillverkade i ett material som inte slits så lätt. Arbete vid ökat tryck sliter mer på munstycken. Det betyder att vilket munstycke som helst kan nötas ned snabbt av vätska som flödar genom det.
 • Korrosion
  Munstyckets material kan slitas av den kemiska reaktionen när man sprutar flytande växtskyddsmedel, eller av miljön som munstycket exponeras för.
 • Hög temperatur
  Munstyckets material bryts ned på grund av de höjda temperaturerna hos vätskan, den omgivande miljön eller båda.
 • Uppbyggnad av material
  Det kan byggas på material runt insidan eller utsidan av munstycket.
 • Igensättning
  Oönskade partiklar från vätskan som sprutas täpper igen öppningen i munstycket.
 • Skada genom olycka
  Fysisk skada på munstycket orsakat exempelvis av att man kört mot ett träd eller har gjort rent munstycket med felaktiga verktyg.
 • Felaktig montering
  Munstycken och dess delar, exempelvis packningar, o-ringar och ventiler, kan sättas ihop på fel sätt.


Även om slitage kanske inte upptäcks när man visuellt inspekterar ett munstycke, kan det ses när det ses genom en profilprojektor.

Underhålla sprutmunstycken

Ta dig tid att kontrollera förslitning, gör rent och skölj igensatta munstycken med tvättborste och rengöringsmedel som är anpassat till sprutor. Använd linjefilter eller filter inbyggt i munstycket. Rigorös rengöring kan göra mer skada än nytta. Om rengöring verkar svårt att utföra eller verkar kunna leda till skada kan du överväga att låta munstyckena ligga i ett milt lösningsmedel för att lösa upp skräp. Säkerställ att du använder rätt produkter. Rengör munstyckena med verktyg som är mjukare än ytan. Borstar med plastborst och/eller trä och plastknivar är idealiska. ANVÄND INTE stålborste, fickknivar, filar eller något annat som är hårdare än ytan på föremålet du ska rengöra.

Byta ut sina sprutmunstycken

Tveka inte att byta ut dina munstycken om du tror att det finns munstycken som passar dina behov bättre, eller om du misstänker att dina munstycken är slitna. Kostnaden för att byta ut munstyckena är liten i jämförelse med effekterna av dålig sprutning. Här är några tips:

1 . Räkna på ekonomin. Att spruta för med sig kostnader. Beräkna hur mycket dina slitna munstycken kostar dig i form av bortslösat vatten och kemikalier, jämfört med att byta ut dem.

2. Ta kostnaden i beaktande. Produktkvalitet har ett högt värde. Fastställ hur mycket en lägre kvalitet på din färdiga produkt eller applikation kommer att kosta. De här kostnaderna kan innefatta sådant du behöver slänga, att behöva göra om eller problem med service.

3. Bestäm en tid för byte. Det finns en gräns för hur mycket ett munstycke kan slitas. Identifiera en specifik flödesökning eller tryckförminskning som signalerar att det är tid att byta dina munstycken.

TeeJets SpotOn-verktyg för kalibrering av munstycken ser till att du får snabb insikt i det faktiska liter per minut-flödet i munstycket. Ett alternativ är att använda en kalibrerad behållare och ett stoppur. Baserat på det nominella flödet kan du räkna ut den procentuella avvikelsen. Det är rekommenderat att byta ut munstycken med en avvikelse på 10 procent eller mer.

Se hela sortimentet inom växtbesprutning som t ex. pumpar, GPS: er, renoveringssatser  i Kramp webbutik. Förutom reservdelar till växtbesprutning finns det många andra produkter att beställa i Kramp webbutik. 
Allt med ett enkelt klick direkt till kundvagnen. Kontakta din maskinhandlare om du behöver stöd eller råd.

Intresserad av att bli kund?

Läs mer här om hur du bli kund via en Kramp återförsäljare.

Dela på
Torbjörn, produktspecialist redskap

Artikeln är skriven i samarbete med

Torbjörn, produktspecialist redskapkramp.se@kramp.com