Kramp

Vi gör alltid vårt yttersta för att saker och ting ska bli så enkla för dig som möjligt.

Det var den filosofin som Kramp började med som ett litet familjeföretag i Varsseveld och idag, 65 år senare, har vi verksamhet i 24 europeiska länder. Trots denna tillväxt har företaget behållit en familjekultur och sätter stort värde på en lokal närvaro. Du får samarbeta med en lokal partner som kan marknaden, talar ditt språk och känner dig. Oavsett var du befinner dig.  It's that easy. 

Involved.png

Engagemang

Kramp är ett företag med en familjekultur. Vi sätter människor främst — och erbjuder förstklassig service, utvecklar relationer med våra kunder, skapar förtroende och överträffar förväntningarna. Det ligger i vår natur.

CustomerFirst.png

Kunden först

Vi investerar i långsiktiga relationer med våra kunder. För oss innebär kundfokus att ha nära relationer till våra kunder, tala deras språk, erbjuda personlig support och alltid söka efter lösningar.

Together.png

Tillsammans

Som en strategisk partner stödjer vi våra kunder och leverantörer med vår expertis, teknisk kompetens, lösningar och tjänster. Vi hjälper och bidrar till framgång och lönsamhet för ditt företag.

Entrepreneurship.png

Entreprenörsanda

Vi tillför värde genom att ta initiativ, vara kreativa, alltid bryta ny mark och gå i spetsen mot framtiden. Det är ett arbetssätt som innebär att vi fokuserar på behoven hos våra kunder och leverantörer.

Kramps mission och vision

Vad står vi för och vad strävar vi mot? Våra värderingar utgör grunden för vår identitet och avgör hur vi tänker och agerar.

Kramps mission och vision

Historia

1950

Lansering av en katalog som gör det enklare för kunderna att beställa produkter.

Kramp catalogus.jpg

1951

 Kramp grundas av Johan Kramp, en 34-årig entreprenör från Varsseveld (i Nederländerna).

history_mrKramp_wide.jpg

1969

Kramp och Perdok förenar sina krafter och inleder ett nära samarbete.

Kramp - Perdok.jpg

1977

Den första tyska filialen öppnas i Hamminkeln. Snart öppnas även filialer i Belgien, Frankrike och Storbritannien.

Kramp international.jpg

1988

Introduktion av Kramps röda returbackar, som effektiviserar produktförpackning och leverans.

Kramp red box.jpg

1991

Dagen efter-leverans introduceras officiellt av Kramp.

Kramp overnight delivery.jpg

1998

Ett distributionssystem baserat på fem leveransdagar per vecka introduceras.

Kramp - business services.jpg

2001

Kramp blir det första företaget inom sektorn som öppnar en nätbutik.

mobile kramp.PNG

2008

Företagets nya slogan "It’s that easy" representerar vad Kramp står för på ett bättre sätt.

Kramp - It's that easy.jpg

2009

Införandet av skannern, och senare skyttel, gör våra logistikprocesser allt snabbare och effektivare.

Kramp Warehouse.jpg

2013

Fusion mellan Kramp och den danska sektorkollegan Grene.

grene-kramp.jpg

2017

Kramp har nu verksamhet i 24 europeiska länder tack vare sin snabba internationella tillväxt.

0804_active_countries_update_GLO.png

1950

Lansering av en katalog som gör det enklare för kunderna att beställa produkter.

Kramp catalogus.jpg

1969

Kramp och Perdok förenar sina krafter och inleder ett nära samarbete.

Kramp - Perdok.jpg

1988

Introduktion av Kramps röda returbackar, som effektiviserar produktförpackning och leverans.

Kramp red box.jpg

1998

Ett distributionssystem baserat på fem leveransdagar per vecka introduceras.

Kramp - business services.jpg

2008

Företagets nya slogan "It’s that easy" representerar vad Kramp står för på ett bättre sätt.

Kramp - It's that easy.jpg

2013

Fusion mellan Kramp och den danska sektorkollegan Grene.

grene-kramp.jpg

1951

 Kramp grundas av Johan Kramp, en 34-årig entreprenör från Varsseveld (i Nederländerna).

history_mrKramp_wide.jpg

1977

Den första tyska filialen öppnas i Hamminkeln. Snart öppnas även filialer i Belgien, Frankrike och Storbritannien.

Kramp international.jpg

1991

Dagen efter-leverans introduceras officiellt av Kramp.

Kramp overnight delivery.jpg

2001

Kramp blir det första företaget inom sektorn som öppnar en nätbutik.

mobile kramp.PNG

2009

Införandet av skannern, och senare skyttel, gör våra logistikprocesser allt snabbare och effektivare.

Kramp Warehouse.jpg

2017

Kramp har nu verksamhet i 24 europeiska länder tack vare sin snabba internationella tillväxt.

0804_active_countries_update_GLO.png

Se mer: