Hållbar utveckling för oss och vår planet

Ge dig möjligheten att utvecklas

Vår vision är att vara den främsta partnern inom reservdelar och tjänster inom jordbruks-, skogs- och trädgårdsbranschen i Europa för en framtidssäker och ansvarsfull försörjningskedja.

Redan från början gav Johan Kramp containrar från leverantörer ett andra liv och återanvände dem för att skicka varor till kunder. Våra röda returlådor har sedan ersatt denna metod i olika länder, men principen är densamma. Trots vår tillväxt har vi lyckats behålla vår anda att tänka på lösningar som utvecklar de branscher vi är i. Vi kan stolt säga att ansvarsfullt företagande och omsorg om våra samhällen är två ämnen som är djupt rotade i vår historia.

För att uppnå en framtidssäker leveranskedja arbetar vi kontinuerligt med tre CSR-mål

Hållbar produktion

Hållbar produktion

Samarbeta för gemensam påverkan med våra partners. Hållbar konsumtion och produktion.

Genom att göra rätt val i hur, var och med vem vi gör affärer kan vi säkerställa att produkter och tjänster säljs och används på ett ansvarsfullt sätt.

Mål 2023

• Granska våra förhållande med våra leverantörer
• Inventera leverantörer för att få insikter om potentiella risker för människor och miljö.
• Inkludera hållbarhet i våra strategier och utveckla ett större ansvar i vår produktion

C02 reduktion

C02 reduktion

Säkerställa klimatpåverkan i vår beslutsprocess.

Vi arbetar för att bli mer resurseffektiva och vill också ge våra partners möjlighet att arbeta för en hållbar och energisnål framtid.

Mål 2023

• Mäta vårt nuvarande koldioxidavtryck för att kunna ta mer effektiva åtgärder mot det
• Minska vårt CO2-utsläpp

Anställda och Samhälle

Anställda och Samhälle

Jämlikhet hos våra anställda och inspirera dem att bidra till en bättre framtid.

Kramp vill ge anställda möjlighet att utvecklas. Vi vill att våra anställda ska känna sig trygga och må bra på arbetet.

Våra mål för 2023

• Ha en säker och hälsosam arbetsplats med 0 olyckor.
• Utveckla en vision om hälsa och välbefinnande
• Utveckla en vision om mångfald och inkludering

Lokala initiativ

Gröna val

Återvinning är väldigt viktigt för oss. Det är därför alla Kramp- och gopart-förpackningar har Green Dot-logotypen. Denna logotyp indikerar att produkttillverkaren ger ett ekonomiskt bidrag till separering, sortering och återvinning av förpackningar.

Kramp returlådor

Sedan 1988 har vi använt de berömda röda returlådorna i många europeiska länder. De största fördelarna är att kunden inte har något avfall och att lådorna är återanvändbara men även staplingsbara, vilket innebär att lastbilar kan vara fullastade. Som ett resultat transporterar vi mindre luft, använder det bränsle som krävs för transporter och blir därmed mer effektiva.

Sponsring

Kramp stödjer välgörande ändamål i flera länder. Vi vill ge något tillbaka. I Sverige agerar vi lokalt och stöder Eslövs pinginsklubb EAI och Teknikutmaningen. I Storbritannien sponsrar vi Royal Agricultural Benevolent Institute. Denna organisation stöder bönder som lider ekonomiska svårigheter på grund av inkomstbortfall. Kramp Run-evenemanget i NL stödjer stiftelsen ”Kanjers voor Kanjers”, som stöder lokala barnskyddsprojekt, främst genom sport och spel.

Hållbar packning

Vi använder 100 % återvunnet papper för att packa våra leveranser. Vi förseglar våra pallar med tunnare plastfilm genom att använda en maskin för att sträcka plasten. Detta minskar avfallet. Vi återanvänder gamla kartonger och wellpapplådor med en effektiv wellrivare som blir miljömattor. Miljömattan har hög stötupptagande förmåga och är mycket flexibel när vi packar gods. De är miljövänliga och kan ersätta eller komplettera användningen av luftkuddar, bubbelplast och andra typer av packmaterial.Vi har bytt ut plastpåsar mot hållbara papperspåsar.