Mission och Vision

Är du nyfiken på vilka vi är och hur vi ser på vår framtid?

Mission

Mission

Kramp. It's that easy.
Alla bör göra det som de är bra på. På det sättet kan Kramp garantera sina kunder att de inte behöver oroa sig över tillgången till reservdelar.

Dessutom använder vi våra olika servicekoncept och affärslösningar för att garantera att du kan ägna all din uppmärksamhet åt ditt eget arbete. Som din partner vill vi bidra direkt till ditt företags effektivitet och lönsamhet, därför att om du är framgångsrik så är vi också framgångsrika. Svårare än så är det inte.

Utmaningen

Vi arbetar hela tiden för att göra vår service så effektiv och okomplicerad som möjligt. Genom att fokusera på innovation och optimering fortsätter vi att utgöra en länk som tillför värde i logistikkedjan. Vi har föresatt oss att uppfylla det kravet varje dag.

Vision

Vision

Framgångsrika tillsammans — nu och i framtiden

För dig som kund vill vi fortsätta att vara ditt förstahandsval som en strategisk partner. Därför arbetar vi ständigt för att på ett positivt och långsiktigt sätt utveckla vår försäljning, vinstmarginalerna, medarbetarna och vår service, utan att ge avkall på balansen mellan dessa faktorer.

Först och främst vill vi att våra medarbetare ska vara stolta över företaget. Därför erbjuder vi dem en inspirerande och utmanande arbetsmiljö med mängder av möjligheter, så att alla kan känna glädje i sitt arbete. Endast genom ett sådant förhållningssätt kan vi skilja oss från mängden, både nu och i framtiden.

Långsiktighet

Kontinuitet är viktigare för oss än kortsiktig framgång. Det är därför vi tänker och agerar med långsiktighet som mål. Som en lojal och engagerad partner investerar vi i långsiktiga relationer med våra kunder och leverantörer. Dessutom är vi medvetna om vårt ansvar för vår omgivning och allt och alla som finns i den. Genom att agera på ett hållbart sätt som företag gör vi medvetet allt vi kan för människorna, miljön och samhället.

Se även: