Jak často byste měli servisovat kloubové hřídele a proč je tento servis důležitý?

Tým Kramp|5 minut čtení

Kloubová hřídel (PTO) využívá mechanickou sílu traktoru a jejím přenosem pohání připojené zařízení. Právě tato obrovská síla v sobě skrývá nebezpečí, které mohou někteří uživatelé až znepokojivě podcenit. V celé Evropě v souvislosti s kloubovými hřídelemi každoročně dochází k vážným, někdy i smrtelným zraněním, převážně v důsledku zachycení předmětů nebo částí těla, anebo pokud například za provozu dojde k oddělení samotné kloubové hřídele, která pak zasáhne zemědělce, pomocný personál nebo rodinného příslušníka. Proto je pravidelně a řádně servisovaná kloubová hřídel v provozu mnohem bezpečnější. Spojili jsme se tedy s odborníky na kloubové hřídele, se společností Walterscheid, abychom s nimi probrali bezpečnostní údržbu a servis.

Než se však budeme blíže věnovat údržbě a servisu kloubových hřídelí, rádi bychom zdůraznili nepochybný význam krytu kloubové hřídele. Tento kryt a ochranné trychtýře zakrývají téměř celou hřídel, a zatímco kluzné kroužky osazené uvnitř krytu umožňují rychlé otáčení hřídele, kryt samotný se nepohybuje. Jeho smyslem je zabránit zachycení oděvu, tkaniček, nebo čehokoli jiného, do hřídele a vtažení a namotání jakéhokoli předmětu nebo části těla na hřídel. Zachycení oděvu může vést k hrozivému zranění nebo k úmrtí, a to tak rychle, že na obrannou reakci není čas. Je důležité také po každém použití kryty hřídele zkontrolovat. Pokud jsou promáčknuté nebo deformované, uvolňují se nebo se začínají otáčet spolu s hřídelí, je třeba je okamžitě opravit nebo vyměnit.  


Jak často se má kloubová hřídel servisovat? 

Podle výrobce, modelu hřídele a účelu použití může být nutné hřídel mazat každých 8 hodin provozu, nebo naopak pouze každých 250 hodin! To už je slušné rozpětí…  

Výrobce kloubových hřídelí Walterscheid po pěti letech rozsáhlých laboratorních i terénních testů vyvinul nový systém pro stanovení správného intervalu údržby kloubových hřídelí. Tento systém, nazývaný ServicePlus System, byl umožněn zdokonalením celé řady komponentů kloubové hřídele Walterscheid, od křížku až po profily trubek. Díky tomu lze četnost údržby některých kloubových hřídelí snížit až o 70 %.

Nový systém rozděluje intervaly údržby na hodiny podle konkrétních modelů a způsobů jejich použití. Vše je přehledně shrnuto v níže uvedené tabulce. Například kloubové hřídele řady/série W lze servisovat po 100 hodinách provozu, pokud jsou používány při sklizni kukuřice, ale až po 250 hodinách provozu, pokud jsou tyto hřídele vybaveny těsněním P společnosti Walterscheid. Pokud se kloubové hřídele ze série W naopak používají při sklizni brambor, pak je třeba jim věnovat pozornost po každých 50 hodinách provozu. Vždy je však potřeba brát v úvahu, že kloubové hřídele, krytu a profilové trubky je třeba kontrolovat a mazat v různých intervalech, které závisí na konkrétním modelu a způsobu použití.

Výhodami pro zemědělce, které plynou z nového systému společnosti Walterscheid, jsou méně četná údržba takzvaně „pro jistotu“ a mnohem nižší riziko poškození samotné hřídele, okolních strojů a samozřejmě nižší riziko újmy na zdraví. Vzhledem k nižšímu objemu spotřebovaného maziva má tento nový systém i nesporný pozitivní ekologický dopad. Společnost Walterscheid na všechny své kloubové hřídele používá vysoce výkonné mazivo (Shell Retinax GL-2), což je zásadní faktor k dosažení předvídatelných vlastností nového systému. 

Systém ServicePlus lze samozřejmě použít pouze s výrobky společnosti Walterscheid. Zemědělci, kteří používají kloubové hřídele od jiných výrobců, se musí spoléhat na jimi poskytnuté pokyny. 


Specifická údržba při konkrétním použití 

Vaše spokojenost se systémem ServicePlus a finanční úspory díky zkráceným prostojům jsou možné pouze díky tomu, že společnost Walterscheid testovala každý model kloubové hřídele při jednotlivých způsobech použití a stanovila tak bezpečné intervaly údržby, přičemž rozlišovala mezi homokinetickými a standardními hřídelemi. Méně intenzivní použití, jako např. sekání trávy nebo sklizeň kukuřice, jsou zařazeny do třídy W1, zatímco náročnější práce, jako např. obdělávání půdy, se řadí do třídy údržby W2. 

Pro lepší přehlednost doporučujeme vytisknout si naši tabulku a uchovávat ji v místě, kde máte kloubové hřídele uloženy v době, kdy je nepoužíváte. Optimální servis tohoto maximálně důležitého zařízení vám zjednoduší a usnadní také, pokud budete do vlastní tabulky, nacházející se na stejném místě, vždy zaznamenávat hodinové využití hřídelí. 

 

V internetovém obchodě společnosti Kramp najdete široký sortiment kloubových hřídelí Walterscheid  a tento článek o výběru správného modelu kloubové hřídele vám proces nákupu usnadní. Jestliže máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci s nákupem, neváhejte se obrátit na naši zákaznickou a produktovou podporu. 


Chcete objednat sortiment Kramp?

Působíme jako velkoobchod. Podle typu vaší činnosti můžete zažádat o obchodní účet nebo jednoduše vyhledejte vašeho nejbližšího prodejce v našem dealer lokátoru, který vám produkty objedná.

Sdílet na
Tým Kramp

Autor článku

Tým Krampinfo.cz@kramp.com