Co byste měli vědět o montáži těsnicích kroužků hřídele

Tým Kramp|4 minut čtení

Určitě se chcete vyhnout nekonečným poruchám, únikům kapaliny či výpadkům strojů. Problémy s těsnícími kroužky hřídele (také známých jako gufero) nebo nesprávná montáž tohoto dílu mohou přinést závažné následky. Pomocí níže uvedených tipů můžete montáž snadno provést sami a tím své problémy vyřešit. Čtěte tedy dále.


Čištění a polohování

Co je nejdůležitější? Udržujte válce, vývrty i hřídele v čistotě. Nečistoty mezi hranou těsnění a hřídelí mají za následek úniky kapaliny. Vnitřní průměr těsnicího kroužku hřídele musí být během instalace napnutý. Zde je důležité, aby hřídel měla náběhovou hranu pod úhlem 30° až 50°. Stejně tak vývrt by měl být na náběhové straně zkosený minimálně o 30°. Viz obrázek:

Buďte opatrní, abyste nepoškodili hranu těsnění

Poškození těsnění můžete zabránit tím, že pomocí lepicí pásky nebo ochranné kovové či plastové manžety obmotáte místa, kde se těsnicí kroužek pohybuje po hřídeli, např. v závitech, klínových drážkách nebo jiných nepravidelných površích. Pro dosažení dobrého skluzu po hřídeli se doporučuje hranu těsnicího kroužku dobře promazat olejem nebo jiným mazivem:


Co ještě byste měli mít na paměti během montáže těsnicího kroužku hřídele?

Snažte se při instalaci nepoužívat nástroje, které mají příliš malý průměr. 

Ujistěte se, že během montáže používáte správné instalační nástroje.

Až budete vkládat těsnicí kroužek hřídele do vývrtu, nepoužívejte nadměrnou sílu, namísto toho těsnicí kroužek hřídele do vývrtu opatrně zatlačte pomocí vhodného instalačního nástroje.

Hřídel promažte mazivem, aby se těsnění zaběhlo. Abyste si usnadnili montáž, promažte také vývrt.

Jak zjistíte, v čem je problém, a jak jej vyřešíte?


Těsnicí kroužek hřídele je namontovaný křivě, a proto je deformovaný

 • Příčina: Průměr vývrtu je příliš malý.
 • Řešení: Zkontrolujte velikost otvoru.


Obvod těsnicího kroužku hřídele je poškozený

 • Příčina: Vývrt je nesprávně vyplněn nebo špatně nainstalován.
 • Řešení: Zkontrolujte přečnívající hranu a vývrt.
 • Příčina: Na vnitřní straně vývrtu nebo po obvodu těsnicího kroužku hřídele se nachází nečistoty.
 • Řešení: Ověřte si, že jsou všechny díly před montáží vyčištěné.
 • Příčina: Nedostatečné promazání.
 • Řešení: Používejte vhodné mazivo v dostatečném množství.


Přehnutý okraj těsnění

 • Příčina: Těsnicí kroužek hřídele je pod příliš vysokým tlakem.
 • Řešení: Před nákupem si prosím promyslete, zda potřebujete speciální typ těsnicího kroužku hřídele, který odolá i vyššímu tlaku.


Poškrábaná hrana těsnění

 • Příčina: Jedná se o nesprávnou hrubost hřídele.
 • Řešení: Zkontrolujte hrubost hřídele.
 • Příčina: Škrábance způsobené použitím nesprávného nástroje či nevhodnou montáží.
 • Řešení: Před instalací těsnicího kroužku hřídele správně promažte jeho okraj a hřídel.


Těsnicí kroužek hřídele se pohybuje podle osy hřídele

 • Příčina: Vnitřní průměr vývrtu je širší než vnější průměr těsnicího kroužku hřídele, který se tak posouvá po ose následkem vzniklého přetlaku.
 • Řešení: Zkontrolujte velikost těsnicího kroužku hřídele a vyměňte jej.


Těsnicí kroužek hřídele se točí spolu s hřídelí

 • Příčina: Vnitřní průměr je větší než vnější průměr těsnicího kroužku hřídele.
 • Řešení: Zkontrolujte velikost těsnicího kroužku hřídele a vyměňte jej.


Deformované pouzdro těsnicího kroužku hřídele

 • Příčina: Během montáže byly použity nevhodné nástroje.
 • Řešení: Používejte vhodné nástroje.


Vzedmutá hrana těsnění

 • Příčina: Nesprávná směs pryžového materiálu.
 • Řešení: Vyberte vhodný materiál.
 • Příčina: Nesprávná tvrdost hřídele.
 • Řešení: Zkontrolujte tvrdost hřídele.


Hrana těsnění je opotřebovaná

 • Příčina: Hrana těsnění je nedostatečně promazávána z důvodu její konstrukce.
 • Řešení: Upravte konstrukci tak, aby se na hranu těsnění dostával dostatek maziva.


V místech ohybu jsou trhliny (membrána)

 • Příčina: Nadměrný tlak / Neočekávané tlakové rázy na membránu.
 • Řešení: Vyberte takový typ těsnicího kroužku hřídele, který je vhodný i pro přetlak.
 • Příčina: Nesprávný úhel náběhového kužele hřídele.
 • Řešení: Použijte montážní objímku na přetokový kužel hřídele.


Trhliny, zatvrdlá a opotřebovaná hrana těsnění

 • Příčina: Teplota či tlak hřídele jsou příliš vysoké.
 • Řešení: Použijte vhodnou pryžovou směs a správný typ těsnicího kroužku hřídele.


Vinutá pružina vyskakuje z drážky

 • Příčina: Nevhodná montáž.
 • Řešení: Těsnicí kroužek hřídele nasazujte vždy s velkou pečlivostí.
 • Příčina: Mělká drážka pružiny.
 • Řešení: Použijte pružinu s menším průměrem nebo s jinou konstrukcí. 


Chcete objednat v Krampu?

Působíme jako velkoobchod. Podle typu vaší činnosti můžete zažádat o obchodní účet nebo jednoduše vyhledejte vašeho nejbližšího prodejce v našem dealer lokátoru, který vám produkty objedná.

Sdílet na
Tým Kramp

Autor článku

Tým Krampinfo.cz@kramp.com