Product Compliance & Kwaliteit

Verantwoorde producten

Ben jij benieuwd hoe Kramp productkwaliteit garandeert?

Lees hieronder meer over Product Compliance & Kwaliteit bij Kramp.

Kramp Product Compliance

Kramp vindt het belangrijk dat producten, inclusief verpakking, die op de markt aangeboden worden veilig zijn voor mens en milieu. Dit is de reden waarom er op nationaal én internationaal niveau veel wetgeving bestaat waar producten aan moeten voldoen, voordat ze verkocht mogen worden. We noemen dit product compliance. Door middel van het monitoren van wet- en regelgeving, het maken van strategische keuzes voor bepaalde leveranciers, het vastleggen en monitoren van productdata, het continue verbeteren van onze processen, het maken van afspraken met leveranciers, het controleren en testen van producten en het scannen van de markt op gevaarlijke producten zorgt Kramp ervoor dat product compliance een belangrijk onderdeel is van haar bedrijfsvoering.

Kramp Product  Compliance

Kramp Product Kwaliteit

Kramp biedt een enorm breed scala aan producten aan. De meeste producten produceert Kramp niet zelf, maar laat ze produceren door of koopt ze in bij leveranciers in heel Europa en daarbuiten. Het borgen van de kwaliteit van de producten begint bij de ontwerp fase van een product. Dit is de reden waarom Kramp in nauw contact staat met haar leveranciers en ervoor zorgt dat haar leveranciers op de hoogte zijn van de wettelijke standaarden en de aanvullende Kramp kwaliteitsstandaarden. Naast dit intensieve contact met haar leveranciers zorgt Kramp door middel van intern beleid, werkprocessen, het uitvoeren van leverancier audits, het testen van producten en het opstellen en onderhouden van technische dossiers ervoor dat u verantwoorde producten kan kopen.

Kramp Product Kwaliteit

Technische dossiers

Technische dossiers

Kramp mag alleen producten op de markt brengen die voldoen aan de op dat moment geldende productwetgeving, zoals bijvoorbeeld de CE wetgeving (Laagspanningsrichtlijn, RoHS richtlijn, Machine richtlijn etc.). Voor alle producten die Kramp onder haar eigen merk verkoopt of buiten de EU inkoopt, draagt Kramp de verantwoordelijkheid voor het opstellen, controleren en onderhouden van de documenten die bewijzen dat de producten aan de geldende wetgeving voldoen. Deze documenten samen vormen het technische dossier. Samen met haar leveranciers zorgt Kramp ervoor dat de technische dossiers opgesteld, gecontroleerd en onderhouden worden, zodat relevante documenten (zoals handleidingen) ook voor u als klant beschikbaar zijn.

REACH

REACH

De Registratie Evaluatie en Autorisatie van Chemische producten (REACH) wetgeving legt verschillende verplichtingen op. Zo kan men bijvoorbeeld een distributeur of een fabrikant van chemische stoffen zijn. Kramp neemt meerdere rollen aan volgens de REACH wetgeving en moet zich daarom houden aan meerdere wettelijke verplichtingen. Eén van de grootste verplichtingen voor Kramp is het monitoren van chemische stoffen in producten. Bepaalde stoffen zijn verboden om gebruikt te worden in bepaalde producten, terwijl sommige stoffen wel weer toegestaan zijn, echter onder bepaalde voorwaarden. Voor meer informatie hierover en hoe Kramp hiermee omgaat, zie onze REACH verklaring.Veiligheidsinformatiebladen

Veiligheidsinformatiebladen

Bij de aanschaf van een chemisch product, zoals een potje verf, is Kramp verplicht om aan haar B2B klanten zogenoemde veiligheidsinformatiebladen (VIB) te leveren. De VIB geeft u informatie over bijvoorbeeld het veilig gebruik en de opslag van het chemische product. Door middel van een volledig geautomatiseerd proces zorgt Kramp ervoor dat u de VIB’s per e-mail ontvangt in de wettelijke lokale taal wanneer u het chemische product voor de eerste keer bij ons koopt. U ontvangt het VIB opnieuw wanneer deze is bijgewerkt en u het chemische product in de afgelopen 12 maanden heeft gekocht. 

Afval management

Afval management

Kramp verkoopt onder andere accu’s, batterijen, elektrische en elektronische apparaten, oliën en banden. Deze producten komen in aanmerking voor recycling. Ook zit er verpakkingsmateriaal om een klein gedeelte van ons assortiment, dat goed gerecycled kan worden. Om een bijdrage te leveren aan het milieu en om invulling te geven aan de wetgeving met betrekking tot afval management (waaronder de WEEE), draagt Kramp een bijdrage af aan recycling organisaties in ieder land waar zij producten verkoopt. Deze recycling organisaties zorgen op hun beurt er weer voor dat de producten en het verpakkingsmateriaal ingezameld en gerecycled worden, zodat u zich daar geen zorgen meer over hoeft te maken.                                           Nieuwe product wetgeving

Nieuwe product wetgeving

Wetgeving verandert continu. Daarom is het van groot belang om deze veranderingen nauwlettend in de gaten te houden. Door middel van verschillende processen monitort Kramp zowel nieuwe als bestaande wetgeving, brengt haar leveranciers hiervan op de hoogte en past de interne werkprocessen hierop aan. Per wetswijziging bekijkt Kramp wat er nodig is om hieraan te kunnen voldoen. Soms maakt Kramp daarbij gebruik van een zogenoemde overgangsperiode. Bij elke beslissing wordt rekening gehouden met de behoeftes van u als klant. We maken daarbij vaak gebruik van klantenpanels of klantinterviews om deze behoeftes te inventariseren.
kramp-contact.jpg

Heeft u vragen over product compliance en kwaliteit?

Als u een algemene vraag hebt over productconformiteit of kwaliteit, kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina.