Tegemoetkoming in uw trainingskosten Nederland

Voor alle trainingen van de Kramp Academy wordt een bedrag ex. BTW in rekening gebracht. Dit bedrag kunt u (gedeeltelijk) terug ontvangen van het opleidingsfonds.

Bekijk de detailinformatie van elke training voor de prijzen. Hieronder staat kort omschreven wat de mogelijkheden en voorwaarden voor u als werkgever zijn om geheel of gedeeltelijk een bedrag terug te ontvangen.

Land- en Tuinbouw

Colland Arbeidsmarkt
Website: www.collandarbeidsmarkt.nl

Declaraties moeten voldoen aan het uitkeringsreglement cursusgroepen. De vergoedingen per sector en het uitkeringsreglement kun u hier terugvinden. 

De vergoeding voor een cursus dient u aan te vragen via www.colland-administratie.nl.

Metaalbewerking

OOM
Website: www.oom.nl

OOM is het opleidingsfonds van en voor circa 145.000 werknemers en 14.000 bedrijven in de metaalbewerking. OOM investeert in de versterking van het vakmanschap van bedrijven en werknemers en het verhogen van het diplomarendement van leerlingen. Dat doet OOM door het geven van voorlichting en advies en het bijdragen aan de kosten van opleiding en ontwikkeling.

Bedrijven die bij OOM zijn aangesloten kunnen gebruik maken van verschillende bijscholingsregelingen zoals:

  • De Persoonlijke Trainingstoelage als een tegemoetkoming in de scholingskosten van medewerkers.
  • Het Ontwikkelbudget voor het verbeteren van de leercultuur in het bedrijf.
  • De Leerwerkbijdrage voor bedrijven die een BBL–leerling in dienst hebben.
  • De stagebijdrage voor bedrijven die een leerling van het vmbo, mbo of ho een stageplaats bieden.

Kijk voor meer informatie over de regelingen van OOM en de exacte voorwaarden op www.oom.nl/regelingen.