Product compliance og kvalitet

Ansvarlige produkter

Vil du gerne have at vide, hvordan Kramp sikrer produkternes kvalitet?

Herunder kan du læse mere om product compliance og produktkvalitet hos Kramp.

Kramp product compliance

Hos Kramp mener vi, at det er vigtigt, at alle markedsførte produkter og deres emballage er sikre både for menneske og miljø. Og derfor skal produkterne leve op til den gældende lovgivning – både nationalt og internationalt – inden de kan blive solgt. Det kaldes product compliance. Kramp sørger for, at product compliance prioriteres i alt, hvad virksomheden foretager sig. Det gør vi ved at følge med i ændringer af love og bestemmelser, ved strategisk udvælgelse af bestemte leverandører, dokumentering og overvågning af produktdata, løbende forbedringsprocesser, aftaler med leverandører, kontrol og test af produkterne og ved at scanne markedet for farlige produkter.

Kramp product compliance

Kramp-produktkvalitet

Kramp har et stort produktsortiment. De fleste produkter bliver fremstillet af eller købt fra leverandører verden rundt og ikke af Kramp. Kramp har altid tæt kontakt til sine leverandører for at forsikre sig om, at der allerede lægges vægt på produktkvaliteten i designfasen, og for at sikre at leverandørerne er fortrolige med de gældende lovpligtige standarder og Kramps supplerende kvalitetsstandarder. Derudover har Kramp fastlagt en række interne retningslinjer, arbejdsprocesser, leverandørkontroller og produkttestningsprocesser for at sikre, at du køber ansvarlige produkter.

Kramp-produktkvalitet

Tekniske filer

Tekniske filer

Kramp må kun sælge produkter, som er i overensstemmelse med den gældende produktlovgivning. Det drejer sig blandt andet om følgende EU-love: lavspændingsdirektivet, RoHS-direktivet (begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer) og maskindirektivet. Kramp er ansvarlig for at indsamle, udfærdige, kontrollere og forvalte den dokumentation, som beviser, at de produkter, der sælges under vores eget mærke, eller som købes uden for EU, er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Denne dokumentation udgør den tekniske fil. Kramp arbejder tæt sammen med sine leverandører for at sikre, at disse tekniske filer udfærdiges, kontrolleres og forvaltes, så de relevante dokumenter (f.eks. vejledninger) også står til rådighed for kunderne. 

REACH

REACH

REACH-lovgivningen (registrering, evaluering og godkendelse af kemikalier) pålægger en række forpligtelser, som blandt andet gælder for distributører og producenter af kemikalier. I henhold til REACH-lovgivningen har Kramp forskellige roller og skal derfor opfylde en række juridiske forpligtelser. En af de vigtigste forpligtelser, som Kramp skal opfylde, er overvågningen af kemikalier i produkterne, idet visse stoffer ikke må anvendes i bestemte produkter, og andre stoffer kun er tilladt under særlige betingelser. Der henvises til vores REACH-erklæring for nærmere oplysninger om REACH-lovgivningen, og hvordan Kramp efterlever den.Sikkerhedsdatablad

Sikkerhedsdatablad

Når kunder (erhvervskunder) køber kemiske produkter, som f.eks. en bøtte maling, er Kramp forpligtet til at udlevere et sikkerhedsdatablad (SDS). Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger om sikker brug og opbevaring af det kemiske produkt. Kramp gør brug af en fuldautomatisk proces for at sikre, at kunderne får tilsendt det relevante sikkerhedsdatablad pr. e-mail på det lokale sprog, første gang de køber et kemisk produkt. Kramp sender sikkerhedsdatabladet igen, hvis det bliver opdateret, og produktet blev købt inden for de seneste 12 måneder. Affaldshåndtering

Affaldshåndtering

Kramp sælger produkter inklusive batterier, tørbatterier, elektrisk og elektronisk udstyr, olie og dæk, som alt sammen kan genbruges. Emballagen fra en del af Kramp-sortimentet kan også genbruges. For at beskytte miljøet og for at overholde lovgivningen om affaldshåndtering (herunder WEEE-direktivet) understøtter Kramp genbrugsorganisationer i alle lande, hvor vi sælger produkter. Disse genbrugsorganisationer er ansvarlige for at indsamle og genbruge produkterne og emballagematerialerne, så du ikke behøver at bekymre dig om det.
Ny produktlovgivning

Ny produktlovgivning

Idet lovgivningen ofte bliver ændret, er det vigtigt at følge nøje med i disse ændringer. Kramp anvender forskellige processer til overvågning af både ny og eksisterende lovgivning for at tilpasse alle interne arbejdsprocesser dertil. Kramp informerer og opdaterer også sine leverandører om ændringerne. Når lovgivningen ændres, overvejer Kramp nøje, hvad der er nødvendigt for at overholde de ny krav, og afgør i nogle tilfælde at det er nødvendigt at gøre brug af overgangsperioden. Alle Kramps beslutninger tager højde for kundernes behov. Vi identificerer disse behov ved hjælp af kundepaneler, e-mails og kundesamtaler.                kramp-contact.jpg

Spørgsmål om product compliance og kvalitet?

Hvis du har generelle spørgsmål omkring product compliance og kvalitet kan du kontakte os via kontakt-siden.