Vores værdier

Grundstenen i vores DNA

Vores værdier danner grundstenen i vores identitet. De to aspekter er uløseligt forbundet og bestemmer, hvordan vi tænker og handler.


COLLABORATION

COLLABORATION

Vi skaber succesfulde partnerskaber med vores kunder og leverandører. Vi deler vores ekspertise, indsigt og erfaringer. Vi er åbne, inkluderende og giver tillid. Vi værdsætter og handler på feedback.

Vi samarbejder!

CARE

CARE

Vi er ansvarlige for vores arbejde og dets indvirkning på vores medarbejdere og lokalsamfund.

Vi reflekterer over vores egen adfærd og er ivrige efter at udvikle os. Vi er stolte af det, vi gør, og forbedrer os kontinuerligt.

Vi tager ansvar!

OWNERSHIP

OWNERSHIP

Vi tager initiativ, eksperimenterer og træffer beslutninger baseret på data. Vi forbliver fokuserede, opnår det, vi sigter efter, og lærer af det. Vi holder, hvad vi lover, over for kunder, leverandører og hinanden.

Vi tager ejerskab!

Se også: