VILKÅR OG BETINGELSER

 1. Udbyderen er: Kramp Danmark (CVR nr. 45803910) med registreret virksomhedsadresse Kobbervej 6, DK-6900 Skjern, Danmark. 
 2.  Kampagnen er for alle Kramp kunder på 18 år eller derover, der overholder nedenstående regler for adgang til kampagnen, med undtagelse af ansatte i (og personer, der arbejder midlertidigt for) Kramp Groep BV og dets datterselskaber, herunder deres familiemedlemmer, eller personer, der er direkte forbundet med planlægningen eller administrationen af denne Quiz og alle tilknyttede selskaber til disse selskaber, herunder deres ansatte, venner eller familie.  
 3. Betingelser for at kunne deltage: 
 4. Ved at deltage i denne konkurrence giver deltageren sin accept af at være omfattet af disse vilkår og betingelser. 
 5. Der accepteres kun én deltagelse pr. person. Flere bidrag fra den samme person vil blive afvist.
 6. Sidste frist for deltagelse er den 31/03/2023 kl. 17.00 CET. Efter denne dato er det ikke muligt at deltage i konkurrencen. 
 7. Der tages ikke ansvar for bidrag, der af en eller anden grund ikke er modtaget. 
 8. Udbyderen forbeholder sig ret til at aflyse eller ændre konkurrencen og disse vilkår og betingelser uden varsel i tilfælde af katastrofer, krig, civile eller militære uroligheder, naturkatastrofer eller faktiske eller forventede overtrædelser af gældende love eller bestemmelser eller andre begivenheder uden for udbyderens kontrol. Eventuelle ændringer af konkurrencen vil blive meddelt deltagerne så hurtigt som muligt af udbyderen. 
 9. Arrangøren er ikke ansvarlig for unøjagtige oplysninger om præmien, der er givet til en deltager af en tredjepart i forbindelse med denne konkurrence. 
 10. Præmien er som angivet på billedet, og der tilbydes ingen kontanter eller andre alternativer. Præmien kan ikke overdrages. Præmien er afhængig af tilgængelighed, og vi forbeholder os ret til at erstatte enhver præmie med en anden af tilsvarende værdi på DKK 2.600_ uden forudgående varsel. 
 11.  Vinderne vil blive udvalgt tilfældigt ved hjælp af et online værktøj til at definere vinderen ud fra alle modtagne og kontrollerede bidrag fra Kramp Danmark. 
 12. Der vil blive uddelt i alt 3 præmier i løbet af konkurrencen.
 13. Vinderen vil blive underrettet via e-mail og/eller sociale medier af Kramp Danmark Marketing inden for 30 dage efter slutdatoen. Vinderen vil modtage præmien leveret til den oplyste adresse. Efter leveringen vil vinderens data kun blive brugt af Kramp. Hvis vinderen ikke kan kontaktes eller ikke gør krav på præmien inden for 14 dage efter meddelelsen, forbeholder vi os ret til at annullere præmien og udtrække en ny vinder. 
 14. Udbyderen vil underrette vinderen om, hvornår og hvor præmien vil blive leveret.. 
 15. Udbyderens afgørelse i alle spørgsmål vedrørende konkurrencen er endelig, og der vil ikke blive indledt nogen korrespondance. 
 16. Konkurrencen og disse vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning, og eventuelle tvister vil udelukkende være omfattet af den danske ret. 
 17. Vinderen accepterer, at hans/hendes navn og billede bruges i reklamemateriale samt i hans/hendes bidrag. Alle personlige oplysninger om vinderen eller andre deltagere vil udelukkende blive anvendt i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om databeskyttelse og vil ikke blive videregivet til tredjemand uden deltagerens forudgående samtykke og vil kun blive anvendt i forbindelse med denne konkurrence eller til markedsføringsformål, hvis det er angivet i onlineformularen.  
 18. Vinderens navn vil være tilgængeligt 30 dage efter fristen ved at sende en e-mail til følgende adresse: marketing.dk@kramp.com 
 19. Denne kampagne er på ingen måde sponsoreret, støttet eller administreret af tredjepart. Du giver dine oplysninger til Kramp Danmark og ikke til nogen anden aktør. 
 20. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at udelukke eller diskvalificere deltagere eller bidrag, der overtræder disse betingelser eller konkurrencens ånd. 
 21. Alle anvisninger for deltagelse udgør en del af disse vilkår og betingelser. Ved at deltage i denne kampagne anses alle deltagere for at have accepteret dem og være bundet af dem.