Hvordan arbejder forskellige hydraulikfiltre sammen?

Redaktionsteamet|5 minutter

Alle filtre i hydrauliksystemer udfører en vigtig funktion. Det perfekte hydrauliske system ville have et filter på hvert stadie i det hydrauliske kredsløb, til at filtrere olien før og efter det var kommet ind i hver komponent. I virkeligheden er omkostninger, fysisk plads og trykket i systemet en begrænsning for hvor mange filtre en maskine kan have. Derfor prøver producenter at designe deres systemer til både at være så effektive og så omkostningseffektive som muligt.

Det betyder at man må træffe nogle svære beslutninger om hvilke filtre man vil udelade og hvilke man vil beholde.

Omfanget af filtrering vil afhænge af:

  • Komponenternes sensitivitet og deres krav til renhed
  • Forurening fra omgivelserne
  • Udstyrets driftscyklus
  • Hvor nemt det er at vedligeholde komponenterne og hvor sikker producenten er på, at der foretages regelmæssig vedligeholdelse
  • Andre variabler som vil være skiftende alt efter anvendelse

Vi er gået sammen med Donaldson, som er eksperter i filtrering, for at undersøge alle typer hydrauliske filtre og deres funktioner. 

Hvilke filtre anvendes i dit hydrauliske system?
Billedet nedenfor viser et bredt udvalg af hydrauliske filtre.

Sugesi
Findes typisk i beholderen med hydraulikvæske. Deres eneste formål er, at holde cigaretskodder, insekter, bolte og møtrikker og andre store emner væk fra pumpen. Disse kan nemt fjernes ved i stedet at holde reservoiret forseglet og anvende åndefilter og returfilter. Den lave omkostning ved sugefiltre kan altså forhindre omfattende skade på et dyrt hydraulisk system (for ikke at tale om omkostningen ved nedetid for en landmand eller et byggefirma). I visse tilfælde vil filteret også forhindre at der kommer luftbobler ind i systemet.

Sugefilter
Sugefiltre er normal placeret mellem reservoiret og pumpen. De er designet til at beskytte pumpen mod skadelige forurenende stoffer. De er nemmere at servicere og billigere end mange andre typer filtre. For ikke at bremse pumpens sugeevne, så vil et sugefilter være væsentlig større end andre retur- eller trykfiltre med samme gennemstrøming.

Højtryksfiltre
Disse renser væsken fra pumpen. Det beskytter dyre komponenter længere nede i systemet, som f.eks. servo ventiler og aktuatorer. Højtryksfiltre beskytter kredsløbet i tilfælde af at pumpen svigter og er en god investering til højtydende systemer. De anvendes i et bredt spektrum fra traktorer til bygge- og anlæg samt minedrift.

En ulempe ved højtryksfiltre er ironisk nok det høje tryk. Husene til disse filtre skal kunne modstå tryk på 6000 psi eller højere, så de kan være tunge og svære at håndtere. Spørg bare en som har skullet skifte et fedtet 90 kg tungt filter i støbejern. Med mindre man anvender en dobbeltopsætning og alle sikkerhedsforeskrifter bliver fulgt, så er man nødt til at lukke hele det hydrauliske system for at udføre service på et højtryksfilter.

Returfiltre
Disse bruger normalt lavt- til medium tryk huse og er billigere end deres modstykker til højtryk. Returfiltre opsamler forurenende stoffer fra olien, når den løber fra ventilerne og redskaberne tilbage mod beholderen. Returfiltre er alsidige. De kan anbringes nærmest hvor som helst i returløbet, enten monteret direkte i systemet eller bygget ind i beholderen.

Deres følsomhed overfor pludselige stigninger kan mindske deres ydeevne, derfor er det vigtigt at dimensionere returfiltre ud fra det forventede maksimale tilbageløb.

De er dog særdeles effektive til at fjerne urenheder som kommer ind i systemet fra aktuatorere, som f.eks. stempelstænger. Når stemplet er trukket ud, så vil den olierede overflade på stangen opsamle skidt, som kan blive trukket med ind i systemet når stangen trækkes ind i igen.

Skruefilter
På skruefilter er den øverste del af filteret, som er forbundet til køretøjet, fikseret og man skruer af og på elementet. Indsats-bowle typen, indgår top og bund i filterhuset, og elementet sidder indvendigt i den nederste bowle del af filterhuset

For at udskifte skruefilteret så er man nødt til at udskifte hele elementet. Det er en hurtigere og enklere udskiftning, men reservedelene til filteret er dyrere end dem til indsats bowle konstruktionen. Det at udskifte indsats elementet betyder mindre affald, fordi der mindre materiale. Det betyder også at det er mere miljøvenligt, samtidig med at prisen på elementet er lavere. Det er væsentligt at vide: producenterne vil altid foretage en afvejning mellem prisen på at lave et køretøj, omkostningerne forbundet med at bruge et køretøj og den miljømæssige belastning samt vedligehold.

Åndefiltre
Dette filter forhindre forurening fra omgivelserne eller luften kommer ind i det hydrauliske system. Der vil komme luft i reservoiret når der sker et fald i væskeniveauet, dette sker som en naturlig del af maskinens cyklus og når væsken køler ned i stillestående perioder. Åndefiltre er designet til at forhindre partikler større end 3 µm i at komme ind i systemet.

Åndefiltre giver sandsynligvis en større fordel end en hvilken som helst anden filtreringsmetode, når man sammenligner priserne. Hvis det ikke er praktisk anvendeligt at afskærme reservoiret fra omgivelserne, så vil et åndefilter blive anvendt i langt de fleste tilfælde.

Har du brug for mere information om hydraulik eller om vores filtre? Så behøver du ikke at lede længere! Vores produktspecialister i hydraulik er altid klar til at hjælpe.

Del artikel
Redaktionsteamet

Denne artikel er skrevet af

Redaktionsteametvidenscenter@kramp.com