Kramp

Vi bestreber oss på å gjøre det så enkelt som mulig for deg.

Dette er filosofien Kramp startet med som et lite familieselskap i Varsseveld (Holland). Nå, nesten 70 år senere er vi aktive i  24 europeiske land. Til tross for denne veksten har selskapet beholdt familiekulturen og verdsetter lokal tilhørighet. Du gjør forretninger med en lokal partner som kjenner markedet, snakker ditt språk og kjenner deg. Uansett hvor du befinner deg.  It's that easy. 

Involved.png

Engasjement

Å knytte gode relasjoner ligger i vårt DNA.

CustomerFirst.png

Kunden først

Dine interesser er vår førsteprioritet.

Together.png

Samarbeid

Vi vil forbedre oss sammen.

Entrepreneurship.png

Entreprenørskap

Vi bestreber oss for å oppnå de beste resultatene

> Les mer om Kramps verdier her

Kramp misjon og ambisjon

Hva står vi for, og hva streber vi etter? Verdiene våre utgjør grunnlaget for identiteten vår. De to aspektene er uløselig knyttet sammen, og avgjør hvordan vi tenker og handler.

Kramp misjon og ambisjon

Kramps historie

1951

Kramp blir grunnlagt av Johan Kramp, en 34 år gammel entreprenør fra Varsseveld (Nederland).  

history_mrKramp_wide.jpg

1950-årene

Lansering av en katalog for å gjøre produktbestilling enklere for kundene.

Kramp catalogus.jpg

1969

Kramp og Perdok slår seg sammen og starter et nært samarbeid.

Kramp - Perdok.jpg

1977

Den første tyske avdelingen åpnes i Hamminkeln. Belgia, Frankrike og Storbritannia følger etter.

Kramp international.jpg

1988

Kramps røde kasser introduseres for å effektivisere produktemballasje og leveranser.

Kramp red box.jpg

1991

Levering over natten lanseres offisielt av Kramp.

Kramp overnight delivery.jpg

1998

Innføring av et distribusjonssystem basert på fem leveringsdager per uke.

Kramp - business services.jpg

2001

 Kramp er det første selskapet i bransjen som åpner en nettbutikk.

mobile kramp.PNG

2008

Det nye slagordet «It's that easy» representerer bedre hva Kramp står for.

Kramp - It's that easy.jpg

2009

 Introduksjon av skanneren, og senere shuttle, som gjør logistikkprosessene våre stadig raskere og mer effektive.

Kramp Warehouse.jpg

2013

 Kramp og den danske bransjekollegaen Grene slår seg sammen. 

grene-kramp.jpg

2017

Takket være den raske internasjonale veksten, er Kramp nå aktiv i 24 europeiske land.

0804_active_countries_update_GLO.png

1951

Kramp blir grunnlagt av Johan Kramp, en 34 år gammel entreprenør fra Varsseveld (Nederland).  

history_mrKramp_wide.jpg

1969

Kramp og Perdok slår seg sammen og starter et nært samarbeid.

Kramp - Perdok.jpg

1988

Kramps røde kasser introduseres for å effektivisere produktemballasje og leveranser.

Kramp red box.jpg

1998

Innføring av et distribusjonssystem basert på fem leveringsdager per uke.

Kramp - business services.jpg

2008

Det nye slagordet «It's that easy» representerer bedre hva Kramp står for.

Kramp - It's that easy.jpg

2013

 Kramp og den danske bransjekollegaen Grene slår seg sammen. 

grene-kramp.jpg

1950-årene

Lansering av en katalog for å gjøre produktbestilling enklere for kundene.

Kramp catalogus.jpg

1977

Den første tyske avdelingen åpnes i Hamminkeln. Belgia, Frankrike og Storbritannia følger etter.

Kramp international.jpg

1991

Levering over natten lanseres offisielt av Kramp.

Kramp overnight delivery.jpg

2001

 Kramp er det første selskapet i bransjen som åpner en nettbutikk.

mobile kramp.PNG

2009

 Introduksjon av skanneren, og senere shuttle, som gjør logistikkprosessene våre stadig raskere og mer effektive.

Kramp Warehouse.jpg

2017

Takket være den raske internasjonale veksten, er Kramp nå aktiv i 24 europeiske land.

0804_active_countries_update_GLO.png

Se også: