Misjon og Ambisjon

Er du nysgjerrig på hvem vi er og hvordan vi ser på fremtiden?

Misjon

Misjon

Kramp. It's that easy.
Alle bør gjøre det, de er gode til. På den måten sikrer Kramp, at kundene våre ikke trenger å være bekymret for tilgjengeligheten av reservedeler.

Dessuten bruker vi våre ulike servicekonsepter og forretningsløsninger for å sikre at du kan vie din fulle oppmerksomhet til arbeidet ditt. Som din partner ønsker vi å yte et direkte bidrag til effektiviteten og lønnsomheten til selskapet ditt, fordi dersom du lykkes, lykkes vi også. Så enkelt er det.

Utfordringen

Vi jobber kontinuerlig for å gjøre tjenestene våre så effektive og enkle som mulig. Ved å fokusere på innovasjon og optimalisering fortsetter vi å representere en kobling som øker verdien i logistikkjeden. Vi har satt oss som mål å oppfylle dette kravet hver eneste dag.

Ambisjon

Ambisjon

Lykkes sammen – nå og i fremtiden

For deg som kunde ønsker vi å fortsette å være ditt førstevalg som en strategisk partner. Derfor jobber vi kontinuerlig med positiv, langsiktig utvikling av salg, fortjenestemarginer, ansatte og tjenester, uten å miste oversikten over balansen mellom disse faktorene.

Først og fremst ønsker vi at våre ansatte skal være stolte av selskapet. Derfor tilbyr vi et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø med massevis av muligheter, slik at alle kan være fornøyde på jobb. Bare ved å bruke denne tilnærmingen kan vi skille oss ut fra mengden, både nå og i fremtiden.

I det lange løp

Kontinuitet er viktigere for oss enn kortsiktig suksess. Derfor tenker og handler vi med langsiktig utvikling i tankene. Som en lojal og engasjert partner investerer vi i langsiktige relasjoner med kundene og leverandørene våre. Dessuten er vi klar over hvilket ansvar vi har for omgivelsene våre og alt og alle i dem. Ved å opptre bærekraftig som selskap gjør vi bevisst det lille ekstra for mennesker, miljøet og samfunnet.

Se også: