• Nyheter
  • Nytt suksesskonsept for landbruket!

Nytt suksesskonsept for landbruket!

Nytt suksesskonsept for landbruket!

Powered by Kramp (PBK) brer om seg i Norge


Powered by Kramp er et totalkonsept, der Kramp tegner forslag til hvordan butikken kan se ut, leverer innredningen, foreslår varesortiment, og blir med ute hos forhandleren for å bygge butikken.

Når butikken har blitt en Powered by Kramp, er vi også med på å markedsføre butikken, blant annet ved å produsere og distribuere seks kundeaviser hvert år.

Vi tilrettelegger med andre ord på mange måter, slik at forhandleren kan konsentrere seg om å drive en best mulig butikk.


Åpning av Gule's Mek. og Landbruksverkstad A/S - Les artikkelen her