Raport roczny

W naszym raporcie rocznym można znaleźć fakty, liczby i uwagi na temat aktualnej sytuacji firmy.

2022

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Kramp sp. z o.o. za rok podatkowy 2022

pdfKramp_Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2022.pdf

2022

Poniżej znajdą Państwo nasze sprawozdanie finansowe za rok 2022.

pdfAnnual_Report_2022_UK.pdf

2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Kramp sp. z o.o. za rok podatkowy 2021

pdfKramp Sp. z o.o._Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021.pdf

2021

Poniżej znajdą Państwo nasze sprawozdanie finansowe za rok 2021.

pdfAnnual_Report_2021_UK.pdf

2020

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Kramp sp. z o.o. za rok podatkowy 2020

pdfInformacja o realizowanej strategii podatkowej przez Kramp sp. z o.o. za rok podatkowy 2020.pdf

2020

Poniżej znajdą Państwo nasze sprawozdanie finansowe za rok 2020.

pdfAnnual Report 2020 EN.pdf

2019

Poniżej znajdą Państwo nasze sprawozdanie finansowe za rok 2019.

pdfAnnual Report 2019 EN.pdf

2018

Poniżej znajdą Państwo nasze sprawozdanie finansowe za rok 2018.

pdfAnnual Report 2018 EN.pdf

Zobacz też: